Библийн Апп Татах

Үнэгүй Библийг

утас, таблет бас
компьютер дээрээ авах


Библийн Апп  Татах

Бурхан ба Түүний Үг дээр төвлөрөхөд хэцүү байдаг. Тийм учраас үнэгүй YouVersion Библийн Апп нь танд Бурханы зүрх сэтгэлийг өдөр бүр хайх хэрэгслэлийг өгдөг: аудио библүүдийг сонсох, Залбирлуудыг үүсгэх, Найзуудтайгаа хамт судлах, Библийн 2000+ орчуулгууд болон бусад олон зүйлсийг үзэх. Одоо дэлхий даяар 400 сая гаруй төхөөрөмж дээр суулгагдсан!

Библийн Апп Татах