Populære Bibel-vers – Marts 2021 – Og hvis mit folk…

Gud har ikke givet os en Ånd, der gør os frygtsomme, men en Ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft.


2. Timoteusbrev 1:7

Hvis jeg fremover lukker himlens sluser, så regnen udebliver, eller hvis jeg befaler græshopper at ødelægge jeres afgrøder, eller jeg sender sygdomsepidemier iblandt jer, og hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land.


2. Krønikebog 7:13-14

Vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig.


Esajasʼ Bog 41:10

Mit folk, gå hjem og lås jeres døre. Skjul jer for en kort tid, indtil Gud i sin vrede har taget sig af jeres fjender. Se, Herren kommer fra Himlen for at straffe jordens folk for deres synd. De mord, som blev begået i det skjulte, skal afsløres, for jorden kan ikke længere dække over de dræbte.


Esajasʼ Bog 26:20-21

Håbet er dog ikke helt udslukt, for én ting holder jeg fast ved:Herrens trofasthed er stor, hans barmhjertighed er ikke brugt op.Hans trofasthed er stor, hans nåde er ny hver morgen.„Herren er min Gud,” siger jeg, „derfor vil jeg sætte min lid til ham.”


Klagesangene 3:21-24

Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang, for når de er kommet sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham.


Jakobs Brev 1:12

Men forsøm heller ikke at gøre godt og at dele med andre, for sådanne ofre glæder Gud.


Hebræerbrevet 13:16

De, der søger hjælp hos den Højeste,bliver beskyttet af den almægtige Gud.Jeg siger til Herren: „Du er min tilflugt,jeg stoler trygt på dig, min Gud.”


Salmernes Bog 91:1-2

Læseplaner – Marts 2021

Læseplaner – Februar 2021

Læseplaner – Januar 2021

Læseplaner – Januar 2021