Olvasási tervek – Július 2020

A szeretet türelmes, jóságos

A szeretet türelmes, jóságos

4  
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5  
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.

6  
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

7  
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

8  
A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.

9  
Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk.

10  
Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

11  
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

12  
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.

13  
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

1 Corinthians 13 in Hungarian

1 Corinthians 13 in English

Olvasási tervek – Június 2020

Olvasási tervek – Május 2020

Olvasási tervek – Április 2020