Salmernes Bog 23: Herren er min hyrde

1  
Herren er min hyrde, han sørger altid for mig.

2  
Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand.

3  
Han redder mig, når jeg går fejl, og leder mig ind på rette vej, for han er en god og trofast Gud.

4  
Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side, din kæp og din stav beskytter mig.

5  
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bæger til randen.

6  
Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov at bo i dit hus, så længe jeg lever.

Psalm 23 in Danish

Psalm 23 in English

Læseplaner – August 2021

De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet

De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet

Jesus så kærligt på ham. „Du mangler én ting,” sagde han. „Gå hjem, sælg alt, hvad du har, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i Himlens rigdom—og kom så og følg mig.” Manden blev ilde til mode over det svar og gik nedslået bort. Han var nemlig meget rig.

Markusevangeliet 10:21-22

Han kaldte nu alle disciplene og hele folkeskaren sammen og sagde: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der mister livet, fordi de holder fast ved mig og mit budskab, vil få det evige liv.

Markusevangeliet 8:34-35

Den, der ikke er villig til at give afkald på sit eget liv for at følge mig, er mig ikke værd.

Mattæusevangeliet 10:38

Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sit liv for mig.

Galaterbrevet 2:20

Så sagde Jesus henvendt til alle, der var hos ham: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig hver dag, også selv om det koster livet. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis det selv går fortabt og mister alt?

Lukasevangeliet 9:23-25

„Far, hvis du er villig til det, så tag det her lidelsens bæger fra mig. Men din vilje ske, ikke min!” Da viste en engel sig for ham og styrkede ham.

Lukasevangeliet 22:42-43

De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær.

Galaterbrevet 5:24

Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? En dag vil Menneskesønnen komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da vil han dømme ethvert menneske efter dets handlinger.”

Mattæusevangeliet 16:24-27

De lidelser, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang.

Romerbrevet 8:18

Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang, for når de er kommet sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham.

Jakobs Brev 1:12

Læseplaner – Juli 2021

Læseplaner – Juni 2021