ബൈബിള്‍ ജീവിക്കുന്നു

ബൈബിള്‍ ജീവിക്കുന്നു

ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനുള്ളതും, പ്രയോഗക്ഷമവും, ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളിനെക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതുമാണ്. അത് ആത്മാവും ചേതനയും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥാനംവരെ കടന്നുചെല്ലും. സന്ധിബന്ധങ്ങളും മജ്ജയും വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ടു തുളച്ചുകയറും, അത് മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിയും.

HEBRAI 4:12

ബൈബിള്‍ ജീവിക്കുന്നു

This post is also available in: അറബിക് ബെലാറഷ്യൻ ബംഗാളി ബൾഗേറിയൻ ഡാനിഷ് ഫിന്നിഷ് ഗ്രീക്ക് എബ്രായ ഹിന്ദി ഹംഗേറിയൻ മലായ് മംഗോളിയൻ നേപ്പാളി നോർവീജിയൻ ഫാർസി പോർച്ചുഗീസ് (പോർച്ചുഗൽ) സ്ലൊവാക് സ്വാഹിളി സ്വീഡിഷ് തമിഴ് തെലുങ്ക് തായ് ടർക്കിഷ് ഉക്രേനിയൻ ഉറുദു സുളു ചെക്ക് ഖമർ സ്പാനിഷ് (സ്പെയിൻ) മ്യാൻമർ ബർമീസ് (യൂണിക്കോഡ്) ലിത്വാനിയൻ മറാത്തി ഗുജറാത്തി മാസിഡോണിയൻ അംഹാരിക്