Popüler Kutsal Kitap Ayetleri – Mart 2021 – Adımla çağrılan halkım …

Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.


2.TİMOTEOS 1:7

“Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde, adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.


2.TARİHLER 7:13-14

Korkma, çünkü ben seninleyim,Yılma, çünkü Tanrın benim.Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.


YEŞAYA 41:10

Haydi halkım, iç odalarınıza giripArdınızdan kapılarınızı kapatın,RAB’bin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.Çünkü dünyada yaşayanlarıSuçlarından ötürü cezalandırmak içinRAB bulunduğu yerden geliyor.Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak,Öldürülenleri artık saklamayacak.


YEŞAYA 26:20-21

Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,Merhameti asla son bulmaz;Her sabah tazelenir onlar,Sadakatin büyüktür.“Benim payıma düşen RAB’dir” diyor canım,“Bu yüzden O’na umut bağlıyorum.”


AĞITLAR 3:21-24

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.


YAKUP 1:12

İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur.


İBRANİLER 13:16

Yüceler Yücesi’nin barınağında oturan,Her Şeye Gücü Yeten’in gölgesinde barınır.“O benim sığınağım, kalemdir” derim RAB için,“Tanrım’dır, O’na güvenirim.”


MEZMURLAR 91:1-2

Okuma Planları – Mart 2021

Okuma Planları – Şubat 2021

Okuma Planları – Ocak 2021

Okuma Planları – Ocak 2021