வேதாகமம் உயிருள்ளது

வேதாகமம் உயிருள்ளது

தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும், இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்தப் பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், ஆத்துமாவையும், ஆவியையும், கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக் குத்துகிறதாயும், இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது.

எபிரெயர் 4:12

வேதாகமம் உயிருள்ளது

இந்த இடுகை இதிலேயும் கிடைக்கிறது: அராபிய மொழி பெலருசியன் வங்காள மொழி பல்கேரியன் டேனிஷ் பின்னிஷ் கிரேக்கம் எபிரேய ஹிந்தி ஹங்கேரியன் மலாய் மங்கோலியன் நேபாளி நார்வேஜியன் பாரசீகம் போர்த்துகீசியம் (போர்ச்சுகல்) ஸ்லோவேக் சுவாஹிலி ச்வீட மொழி தெலுங்கு தாய் துருக்கிய மொழி உக்ரைன் மொழி உருது சூலு செக் கேமர் மலையாளம் ஸ்பானியம் (ஸ்பெயின்) மியான்மர் பர்மிய (யூனிகோட்) லிதுவேனியன் மராத்தி குஜராத்தி மக்கதோனிய மொழி அம்ஹாரிக்