Лук ба Үйлс номоор хийх аялал

BibleProject дүрс

Бүх итгэгчид зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа нэгдсэн байв… Элч нар Эзэн Есүсийг дахин амилсныг эрчтэйгээр гэрчилсэн бөгөөд Бурханы агуу ивээл бүгдийн дээр байсан юм.

ҮЙЛС 4:32-33

Бүхэл Библийн турш Есүс ба Сүм хэрхэн холбогдож буй тухай

Та Шинэ Гэрээг сайн мэдэхгүй байсан ч гэсэн Матай, Марк, Лук, Иохан (Сайн мэдээний 4 ном) номуудад Есүсийн амьдралын түүхийг шавь нарынх нь үүднээс өгүүлдэг гэдгийг мэдэх байх. Лук номын зохиогч Үйлс номыг мөн бичиж, тэдгээрийг нэг үргэлжилсэн түүхэн бүтэцтэй бичжээ. Лук ном нь Есүсийн амьдрал, үйлчлэлийг харуулдаг бөгөөд дараа нь Үйлс ном дээр анхны Чуулган үүсч буй үе рүү шууд урсан ордог.

Өнөөдөр YouVersion ба BibleProject-ийн онцгой хамтын ажиллагааны хүрээнд бидний нийтэлж буй Лук ба Үйлс номоор хийх аялал шинэ видео чимээгүй цаг нь эдгээр номуудыг хамтад нь сурах боломжийг олгож байгаа юм. Библийн Төлөвлөгөөний турш BibleProject-ийн богино өгүүллэгийн видеонууд нь Есүсийн амьдрал ба сургаалууд Аврагчийн тухай Хуучин Гэрээний зөгнөлийг хэрхэн биелүүлж байгааг илтгэж өгдөг бөгөөд эцэст нь бүх Библийн ерөнхий түүхийг нэгтгэдэг.

Тэр ч байтугай, Лук ба Үйлс номоор хийх аялал нь 20 гаруй хэл дээр боломжтой ба та даян дэлхийн бусад бүх хүнтэй хамтдаа уншиж болно. Доорх Лук ба Үйлс номоор хийх аялал ыг эхлүүлээд, BibleProject болон YouVersion-ийн энэхүү сонирхолтой шинэ төлөвлөгөөний талаар бүх найзууддаа дамжуулаарай!

Төлөвлөгөөг эхлүүлэх

Энэ нийтлэлийг дараах хэлээр үзэх боломжтой: Англи хэл Бурс хэл Герман хэл Испани хэл Франц хэл Итали хэл Голланд хэл Португал Румын хэл Орос хэл Араб хэл Хинди хэл Унгар хэл Норвеги Польш хэл Свахили хэл Тамил хэл Тайланд хэл Турк хэл Украйн Вьетнам хэл