Plány čítania – Augusta 2019

Plány čítania – Júla 2019

Pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

Pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

2  
Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

3  
veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

4  
A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.

5  
Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.

6  
Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

7  
Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána

8  
je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.

9  
Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie

10  
bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.

11  
Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.

12  
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.

James 1 in Slovak

James 1 in English

Plány čítania – Júna 2019

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

1  
Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia!

2  
Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.

3  
Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť.

4  
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

5  
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

6  
Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu.

7  
Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný.

8  
Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!

9  
Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu.

10  
Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho.

11  
Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja.

Psalm 37 in Slovak

Psalm 37 in English