Pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

Pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

2  
Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky

3  
veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

4  
A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku.

5  
Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.

6  
Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

7  
Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána

8  
je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.

9  
Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie

10  
bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.

11  
Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.

12  
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.

James 1 in Slovak

James 1 in English