Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará

1  
Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia!

2  
Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina.

3  
Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť.

4  
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

5  
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

6  
Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu.

7  
Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný.

8  
Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému!

9  
Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu.

10  
Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho.

11  
Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja.

Psalm 37 in Slovak

Psalm 37 in English

KategórieNezaradené