Kto nájde ženu statočnú?

Kto nájde ženu statočnú?

10  
Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.

11  
Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk.

12  
Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život.

13  
Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje.

14  
Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka.

15  
Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam.

16  
Vyhliadne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu.

17  
Bedrá si silou opáše a posilní si ramená.

18  
Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína.

19  
Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena.

20  
Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera.

21  
Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy.

22  
Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru.

23  
Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny.

24  
Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky.

25  
Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň.

26  
Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie.

27  
Dozerá na chod domácnosti a neje z chleba povaľačov.

28  
Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej, aj jej muž ju zahŕňa pochvalou

29  
„Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš!“

30  
Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.

31  
Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky!

Proverbs 31 in Slovak

Proverbs 31 in English

KategórieNezaradené