ข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับความนิยม – มีนาคม 2021 – ถ้าประชากรของเราผู้…

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา


2 ทิโมธี 1:7

ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก หรือบัญชาตั๊กแตนให้มากินแผ่นดิน หรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเรา ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย


2 พงศาวดาร 7:13-14

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา


อิสยาห์ 41:10

มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของท่านและปิดประตูเสียจงซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งจนกว่าพระพิโรธจะผ่านไปเพราะ ดูเถิด พระยาห์เวห์กำลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์เพื่อลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลายและแผ่นดินโลกจะเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมันและจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก


อิสยาห์ 26:20-21

ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวังח (เฆท)ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์”ט (เทท)


เพลงคร่ำครวญ 3:21-24

คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์


ยากอบ 1:12

อย่าละเลยที่จะทำความดี และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า


ฮีบรู 13:16

ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”


สดุดี 91:1-2

แผนการอ่าน – มีนาคม 2021

แผนการอ่าน – กุมภาพันธ์ 2021

แผนการอ่าน – มกราคม 2021

7 วัน

การคบหา. . . คำนี้ทำให้รู้สึกวิตกกังวลหรือเกิดความคาดหวังอะไรในใจคุณไหม? ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีทั้งหมดนั่นยิ่งทำให้ดูเหมือนการนัดเที่ยวกันยิ่งซับซ้อน สับสน และน่าหงุดหงิดมากยิ่งไปกว่าเดิมเสียอีก แผนการอ่าน 7 วันนี้ มาจากคนโสด คนที่กำลังคบหา คนที่หมั้นหมายแล้ว และคนที่แต่งงานแล้ว เบน สจ๊วตจะช่วยให้คุณเห็นว่าพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์อะไรในฤดูกาลนี้ของคุณ เขาจะแนะนำหลักการที่จะช่วยให้คุณตกลงใจว่าคู่นัดของคุณควรเป็นใครและควรคบหาอย่างไร เบนเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักร Passion City กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. และเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร Breakaway Ministries ซึ่งจัดทำแผนการเรียนพระคัมภีร์ที่มีคนเข้าเรียนแล้วนับหมื่นในมหาวิทยาลัย Texas A&M

แผนการอ่าน – มกราคม 2021