ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา…

พระคัมภีร์สำหรับทุกคน

พระคัมภีร์
สำหรับ
ทุกคน

เรากำลังเข้าใกล้ ทุกคน มากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2017 ชุมชน YouVersion ของเราได้ถวายด้วยใจกว้างขวางให้กับ พระคัมภีร์สำหรับทุกคน—แคมเปญที่มุ่งเน้นในการทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้เข้าถึงพระคัมภีร์บางส่วนในภาษาของพวกเขาเองภายในปี 2033

5 ปีที่ผ่านมา ชุมชนของเราได้มีส่วนร่วมในโครงการแปลพระคัมภีร์สำหรับ 94 ภาษา ใน 35 ประเทศ รวมถึงโครงการสำหรับ:

  • ภาษามือ
  • ภาษาพูดที่ไม่มีรูปแบบการเขียน

แต่เราจะไม่ยอมหยุด กว่า 3,000 ภาษายังคงต้องการพระคัมภีร์ฉบับแปล โดยร่วมมือกัน เราสามารถทำให้พระคัมภีร์ไปถึงทุกคนได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยการให้ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น $20 หรือ $200 การถวายของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้!

ถวายตอนนี้

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมลแบ่งปันทางอีเมล


ผลงานทั้งหมดที่ได้รับผ่านแคมเปญพระคัมภีร์สำหรับทุกคนจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแปลพระคัมภีร์เท่านั้น และกระจายไปตามโครงการแปลต่างๆ ที่มีผลกระทบสูง เมื่อแต่ละโครงการเสร็จสิ้น เงินทุนที่เหลืออยู่จะถูกนำไปใช้กับโครงการแปลถัดไป ตามที่ YouVersion และพันธมิตรได้เลือกไว้

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม