ต้องการการเริ่มต้นใหม่หรือไม่?

คนคุยโทรศัพท์

“พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า”

สดุดี 23:1-3

ในปีนี้ อย่าได้เพียงจดจ่อกับเป้าหมายและความสำเร็จ—เข้ามาใกล้พระเจ้าอย่างสม่ำเสมอผ่านทางพระวจนะของพระองค์ และ พระองค์จะทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตของคุณ

อยากจะสร้างนิสัยการอ่านพระคัมภีร์ที่คงทนหรือไม่? คุณมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 33% หากคุณเริ่มแผนการอ่านกับเพื่อน! เชิญใครสักคนมาเข้าร่วมกับคุณวันนี้

ค้นพบชีวิตที่เต็มด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในปีนี้ และสำรวจพระวจนะของพระองค์ด้วยหนึ่งในแผนการอ่านเหล่านี้

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม