อะไรนิยามตัวคุณ?

คนกำลังมองไปที่ไกล

อะไรนิยามตัวคุณ?

“ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า; และเราก็เป็นอย่างนั้น…”

1 ยอห์น 3:1

ตัวตนของคุณสำคัญกว่าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณ

ตัวตนของคุณพบได้ในผู้ที่พระเจ้าได้สร้างคุณอย่างมีเอกลักษณ์ให้เป็น—ลูกของพระองค์

เรียนรู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไรโดยอ่านแผนการอ่านหัวข้อวัตถุประสงค์หรือการทรงเรียกให้สำเร็จในเดือนนี้

สำรวจแผนการอ่าน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล


YouVersion ให้บริการฟรีเนื่องด้วยใจกว้างขวางของชุมชนของเรา

ถวายทรัพย์วันนี้เพื่อช่วยให้ผู้คนมากขึ้นได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ถวายทรัพย์ >

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม