แผนการอ่าน – กรกฎาคม 2020

5 วัน

ในการเดินทางผ่านพระธรรม 2 โครินธ์นี้ ทุกสิ่งใหม่ จะมาสำรวจศาสนศาสตร์ของเปาโลเรื่องความเชื่อที่โลดโผนในโลกนี้และการทรงเรียกของพระเจ้าที่ให้เรากล้าหาญ Kelly Minter ช่วยให้เราเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนอาจดูเหมือนขัดกับนิสัยตามธรรมชาติของเราอย่างไร แต่มันพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุดชั่วนิรันดร์ ในแผนการอ่าน 5 วันนี้ คุณจะได้สำรวจประเด็นต่าง ๆ เช่น: วิธีจัดการกับความสัมพันธ์ที่ยาก การวางใจในพระเจ้าด้วยเกียรติของคุณ การวางรากฐานตัวตนของคุณในพระคริสต์ การเข้าใจในจุดประสงค์ของความทุกข์ยากและการจัดเตรียมของพระเจ้าในความทุกข์ยากนั้น และการที่เราจะเป็นแสงสว่างแห่งพระกิตติคุณในโลกนี้ได้อย่างไร

แผนการอ่าน – มิถุนายน 2020

แผนการอ่าน – พฤษภาคม 2020

แผนการอ่าน – เมษายน 2020

7 วัน

คุณจะใช้เวลาอย่างไร หากรู้ว่านี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในชีวิตคุณ? สัปดาห์สุดท้ายในชีวิตของพระเยซูบนโลกในพระกายมนุษย์นั้น เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าจดจำ ทรงทำสิ่งต่างๆ สำเร็จตามคำพยากรณ์ คำอธิษฐานที่ใกล้ชิด การอภิปรายอย่างลึกซึ้ง การกระทำในเชิงสัญลักษณ์ และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลก แผนการอ่านนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เริ่มในวันจันทร์ก่อนถึงวันฟื้นคืนพระชนม์ (อีสเตอร์) ในแต่ละวัน แผนการอ่านจะนำคุณอ่านพระคัมภีร์ในบทต่างๆ ของพระกิตติคุณ 4 เล่ม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้

แผนการอ่าน – มีนาคม 2020

7 วัน

ในแผนการอ่าน 7 วันนี้ เบธ มัวร์ ใช้คำถามจากพระคัมภีร์เพื่อนำคุณไปสู่ความสนิทสนมกับผู้ที่รู้จักคุณดีที่สุด เครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายประโยคพูดถึงความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจ และอาจเป็น ความสงสัย คำถามคือคำเชื้อเชิญไปสู่ความอ่อนแอ เพื่อความสนิทสนม พระคัมภีร์ไม่ตะขิดตะขวงต่อคำเชื้อเชิญเช่นนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเห็นคนของพระเจ้าตั้งคำถามต่อพระผู้สร้างของพวกเขา นอกจากนี้เรายังเห็นพระเจ้าแห่งจักรวาลถามคำถามต่อสิ่งทรงสร้างของพระองค์ด้วย คำถาม เป็นความท้าทายให้ตอบรับคำเชื้อเชิญ  เรียนรู้ที่จะเจาะลึกลงในพระคำ เพื่อตอบคำถามของพระเจ้า และนำคำถามของคุณมาหาพระองค์ ให้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นเป็นแผนที่ที่จะนำคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับพระบิดา