เกิดอะไรขึ้นหลังจากอีสเตอร์?

อุโมงค์ว่างเปล่า

2,000 ปีก่อน พระเยซูทรงพิชิตความตายตลอดกาล หินถูกกลิ้งออกจากอุโมงค์ว่างเปล่า และเราได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์

แต่เกิดอะไรขึ้นต่อไป?

ค้นพบห้าสิ่งที่พระเยซูทรงทำหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์—และความหมายที่มีต่อเราในปัจจุบัน:

1. พระเยซูทรงปรากฏพระองค์

พระเยซูได้ใช้เวลา 40 วันบนโลกหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ ในช่วงเวลานี้ พระองค์ทรงคลายความสงสัยของเหล่าสาวกของพระองค์และประทานแนวทางแก่พวกเขาในอนาคต

พระเยซูไม่ได้ ตะโกนบอก ความรักของพระองค์จากสวรรค์ พระองค์ ทรงสำแดง ความรักของพระองค์บนแผ่นดินโลก วันนี้ พระองค์ก็ทรงทำเช่นเดิม พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ ทรงพร้อมที่จะฟังเสียงร้องเรียกของเราและเยียวยาจิตใจของเรา

พูดคุยกับพระเจ้า >

2. พระเยซูทรงจำลองภาพชุมชน

ตั้งแต่การหักขนมปังบนถนนสู่เอมมาอูส ไปจนถึงรับประทานอาหารเช้าบนชายหาดกับสาวกของพระองค์ เราเห็นว่าพระเยซูทรงให้เวลากับความสัมพันธ์

พระเยซูไม่เคยยุ่งเกินกว่าที่จะหยุดและแสดงออกว่าพระองค์ทรงห่วงใย ในฐานะผู้ติดตามพระองค์ เราถูกเรียกให้รับใช้คนในครอบครัว ที่ทำงาน และเมืองของเราอย่างตั้งใจ

เช่นเดียวกับพระเยซู คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของชุมชนได้ ให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของมิตรภาพของคุณ โดยการเพิ่มเพื่อนใน YouVersion

เพิ่มเพื่อน >

3. พระเยซูทรงปลอบโยนผู้ที่แตกสลาย

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์ไม่ได้ทรงหงุดหงิดที่เหล่าสาวกไม่เข้าใจแผนการของพระองค์ พระองค์พบว่าพวกเขากำลังไม่แน่ใจและหวาดกลัว

พระเยซูทรงปลอบโยนหญิงร้องไห้ที่อุโมงค์ว่างเปล่า พระองค์คลายความสงสัยของโทมัส พระองค์ตรัสถ้อยคำแห่งชีวิตและสันติสุข

วันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของเรายังคงมีพระคุณสำหรับคำถามและความสับสนของเรา พระองค์ยังคงเสด็จมาใกล้เมื่อใจของเราแตกสลาย

พบการปลอบโยนในข้อพระคัมภีร์นี้ >

4. พระเยซูทรงไถ่ความผิดพลาด

ก่อนการตรึงกางเขน เปโตรได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูถึงสามครั้ง ต่อมา เราเห็นพระเยซูทรงฟื้นฟูเปโตรโดยการถามเขาถึงสามครั้งว่ารักพระองค์หรือไม่ และทรงแนะนำเปโตรให้ดูแลคนของพระองค์

แม้ว่าเปโตรจะสะดุดในความเชื่อศรัทธาของเขา แต่ก็ไม่ได้ทำให้ตัวตนของเขาในพระคริสต์หายไป

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถวางใจได้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นสมบูรณ์ในความอ่อนแอของเรา

ใคร่ครวญถึงการไถ่ของพระเยซู >

5. พระเยซูทรงสั่งสอนและให้สิทธิอำนาจ

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ตรัสสั่งเหล่าผู้ติดตามพระองค์ให้ “ไปสร้างสาวกจากชนทุกชาติ”

ด้วยพระมหาบัญชานี้ เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความตั้งใจ และมองหาโอกาสที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณ

เป็นหน้าที่ของเราที่จะแสดงให้ผู้คนเห็นความหมายของการรู้จักพระเจ้าและทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก

แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับผู้คนในชีวิตของคุณวันนี้

แบ่งปันแอพพระคัมภีร์ >

เทศกาลอีสเตอร์อาจจบลงแล้ว แต่ความหมายที่มีสำหรับเรานั้นสำคัญตลอดทั้งปี

เพราะการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เราจึงสามารถเข้าถึงพระคุณ การทรงสถิต และการรับรองของพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน—ตลอดไป

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม