YouVersion chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt!

Điều đó bắt đầu như một câu hỏi.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người có thể tiếp cận với Kinh Thánh ở bất cứ nơi nào họ đến?”

Năm 2008, điều đó đã trở thành YouVersion — một trong 200 ứng dụng miễn phí đầu tiên trên App Store.

Điều khởi đầu là mong muốn làm cho mọi người có thể tiếp cận được Kinh Thánh, giờ đây đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người cam kết tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày qua Lời của Ngài.

Đó là một phong trào mà bạn là một phần của…

… Một phong trào hiện đã được cài đặt trên nửa tỷ thiết bị.

Một phong trào có thể thực hiện được bởi vì… Kinh Thánh vẫn SỐNG ĐỘNG.


Điều gì đó LỚN đang xảy ra.

Đức Chúa Trời đang tích cực vận hành thông qua YouVersion—và hàng trăm triệu người là một phần của điều đó.

Mỗi khi ai đó cài đặt YouVersion, họ sẽ có quyền truy cập tức thì vào một Cộng đồng xoay quanh Kinh Thánh. Một Cộng đồng đang mời gọi Đức Chúa Trời định hình cuộc sống của họ thông qua Kinh Thánh, Kế hoạch Kinh Thánh và Cầu nguyện.

T. Rushing

“Khi tôi tìm thấy [YouVersion], đã nghiên cứu, đọc Kế hoạch và kết nối với những người khác, tôi đã bị cuốn hút vào năng quyền của Đức Chúa Trời tuôn đổ qua Cộng đồng YouVersion.”

T. Rushing


Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Hôm nay, chúng tôi đang chúc mừng 500 triệu lượt cài đặt … nhưng chúng tôi không chỉ suy ngẫm những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng tôi đang mong đợi những gì Ngài sẽ làm tiếp theo.

Hãy tưởng tượng một ngày trong tương lai gần khi 1 tỷ người đã cài đặt YouVersion.

Bạn có thể giúp điều này xảy ra.

Cách tốt nhất để giúp chúng ta chúc mừng thời khắc lịch sử này là chia sẻ YouVersion với một người nào đó trong cuộc sống của bạn, người chưa được Lời Đức Chúa Trời biến đổi.

Có hàng triệu người vẫn đang chờ đợi để được Kinh Thánh biến đổi, và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận một số người trong số họ. Cho phép Đức Chúa Trời tích cực vận hành thông qua bạn bằng cách mời người khác khám phá rằng Kinh Thánh vẫn Sống động.

Chia sẻ YouVersion

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Cảm tạ Đức Chúa Trời về Lời của Ngài

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Hãy Cùng nhau Cầu nguyện

Mỗi khi bạn mở YouVersion, bạn đang kết nối với Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Và khi bạn mở ứng dụng, bạn có quyền truy cập vào Kinh Thánh bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu.

Hãy nghĩ về món quà đó là gì.

Nhưng Kinh Thánh không phải là chỉ có sẵn ở vào ngôn ngữ của bạn bởi vì sự hào phóng của các đối tác của chúng tôi, YouVersion cung cấp Kinh Thánh cho hơn 1.700 ngôn ngữ.

Đức Chúa Trời đang quyến rũ tấm lòng của những người đang tìm kiếm Ngài qua Lời của Ngài, và tạo ra một Cộng đồng toàn cầu xoay quanh Kinh Thánh.

Và Ngài chỉ mới bắt đầu.

Khi YouVersion đạt được 500 triệu lượt cài đặt, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giúp chúng ta có thể đến gần Ngài thông qua Lời của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục biến đổi những tấm lòng trên khắp thế giới qua Kinh Thánh, và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trong cuộc sống của chúng ta, những người chưa nhận biết Đức Chúa Trời.


Một lời Cầu nguyện của Lễ Chúc mừng

Đức Chúa Trời ơi,

Cảm ơn Ngài đã mang một Cộng đồng những người tin Chúa lại với nhau thông qua Lời của Ngài. Kinh Thánh đã thay đổi cuộc sống của chúng con, biến đổi tấm lòng và tâm trí của chúng con, và tiết lộ nhu cầu sâu sắc của chúng con đối với Ngài. Lời của Ngài là lý do Cộng đồng YouVersion tồn tại.

Đức Chúa Trời ơi, chúng con muốn Lời của Ngài tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới bởi vì Lời Ngài là hoàn hảo và chân thật. Lời của Ngài không bao giờ trở về luống nhưng. Qua Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ điều gì là tốt lành và khôn ngoan. Lời của Ngài chứa đầy những lời hứa sẽ hướng dẫn và soi đường cho chúng con. Lời Ngài dạy bảo chúng con, hướng dẫn chúng con, bẻ trách và an ủi chúng con. Chúng con muốn thấy Lời Ngài tiếp tục biến đổi thế giới của chúng con.

Ban cho chúng con nhiều cơ hội hơn để chia sẻ Kinh Thánh với những người khác. Và khi Ngài ban cho chúng con những cơ hội này, hãy làm cho nhiều tấm lòng và tâm trí hơn sẵn sàng để biết Ngài một cách thân mật.

Xin hãy để chúng con trở thành những người mà Ngài đã tạo nên chúng con để chúng con có thể dâng vinh quang cho Ngài mọi lúc. Chúng con là dân sự của Ngài, và chúng con hoàn toàn cống hiến cho Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,
Amen.

Lưu lời Cầu nguyện

Hoàn thành một Kế hoạch đặc biệt và đạt Huy hiệu!

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Hãy khám phá Kinh Thánh sống động như thế nào.

Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra vũ trụ đang thổi sự sống mới vào thế giới qua quyền năng của Lời Ngài. Và Lời Đức Chúa Trời sống động và hoạt động bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta đang sống và hoạt động.

Kinh thánh đang định hình Cộng đồng YouVersion và tháng này chúng ta đang tiến đến một cột mốc quan trọng. Khi YouVersion đạt gần 500 triệu lượt cài đặt, Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi đang phản ánh những gì Đức Chúa Trời đã làm cho đến nay.

Tham gia lễ kỷ niệm toàn cầu bằng cách hoàn thành 7 ngày mới của YouVersion Kế hoạch Kinh Thánh là sống động, và khám phá cách Đức Chúa Trời sử dụng Kinh thánh để thay đổi cuộc sống trên khắp thế giới. Chúng ta hãy ca tụng Kinh thánh đã biến đổi lịch sử như thế nào.

Hoàn thành Kế hoạch này trong tháng 11 và bạn cũng sẽ nhận được Huy hiệu Kinh thánh phiên bản giới hạn là Huy hiệu Kế hoạch sống động.

Huy hiệu Kinh thánh là sống động

Bắt đầu kế hoạch

Chúng ta sắp đạt được một cột mốc quan trọng!

Kinh Thánh SỐNG ĐỘNG

Điều gì đó đáng kinh ngạc
đang diễn ra…

Cài đặt bộ đếm trong Ứng dụng Kinh Thánh

YouVersion đang trên đà sớm đạt được 500.000.000 lượt cài đặt ứng dụng.

Trong 13 năm qua, chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin, suy nghĩ hoặc tưởng tượng thông qua YouVersion.

Khi Kho Ứng dụng ra mắt vào năm 2008, YouVersion là một trong 200 ứng dụng đầu tiên có sẵn. Cuối tuần đầu tiên đó, 83.000 người đã cài đặt Kinh Thánh trên thiết bị của họ. Nhưng hiện tại, một Cộng đồng bắt đầu với 83.000 lượt tải xuống trong một ngày cuối tuần đã đạt gần nửa tỷ.

Con số đó đại diện cho mọi người trên khắp thế giới – từ các quốc gia khác nhau và nói các ngôn ngữ khác nhau – đang tích cực đến gần với Đức Chúa Trời hơn qua Lời của Ngài. Và bạn là một trong số họ.


Biểu tượng ứng dụng Kinh Thánh

Hãy chúc tụng Lời của
Đức Chúa Trời bằng hành động.

Khi chúng ta gần đến mốc quan trọng này vào giữa tháng 11, chúng tôi mời Cộng đồng cùng chúc mừng với chúng tôi rằng Kinh Thánh sống động. Nếu bạn mở YouVersion ngay bây giờ, bạn sẽ thấy một bộ đếm theo dõi tiến trình đạt tới 500 triệu lượt cài đặt của chúng tôi trong thời gian thực. Khi bạn nhìn thấy bộ đếm đó, hãy nghĩ về con số đó đại diện cho điều gì. Sau đó, hãy suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã hoàn thành qua Lời Ngài, và chúc tụng sự thành tín của Ngài.


Hãy xem Kinh Thánh sống động như thế nào.

Trong vài tuần tới, chúng tôi đang chúc mừng thời khắc lịch sử này — và chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi!

Hãy bắt đầu sự chúc mừng bằng cách xem video đặc biệt này, có những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi bởi Lời của Đức Chúa Trời.

(Để xem video này bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chuyển đến cài đặt video (biểu tượng bánh răng), nhấn vào “Phụ đề” và chọn ngôn ngữ của bạn.)


Muốn đạt Huy hiệu?

Khi chúng tôi đếm đến 500 triệu, hãy tham gia chúc mừng bằng cách chia sẻ ứng dụng YouVersion với một người bạn!

Và khi bạn chia sẻ YouVersion trong ứng dụng, bạn sẽ nhận được Huy hiệu chia sẻ YouVersion.

Huy hiệu Chia sẻ YouVersion

Chia sẻ YouVersion

Kinh Thánh có hiện hành trong ngôn ngữ của bạn không?

Toàn cầu

KINH THÁNH
CHO
MỌI NGƯỜI

Lời của Đức Chúa Trời sống động và thiết thực, và Lời Ngài có năng quyền để biến đổi cuộc sống. Khi Ngài phán, ánh sáng phá vỡ bóng tối. Khi Đức Chúa Trời phán, điều cũ trở thành mới.

Lời Đức Chúa Trời uốn nắn bạn như thế nào?

Có hàng triệu người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời qua Lời Ngài tại YouVersion. Mỗi khi bạn mở ứng dụng, bạn có cơ hội nghe từ Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu — ngôn ngữ phán với bạn.

…Nhưng nếu bạn không có?

Hiện tại, có hơn 2.500 phiên bản Kinh Thánh bằng hơn 1.700 ngôn ngữ có sẵn tại YouVersion…

Nhưng vẫn còn hàng nghìn ngôn ngữ cần phải được dịch.

Cuộc sống của bạn sẽ khác đi như thế nào nếu không có sẳn phiên bản Kinh Thánh nào bằng ngôn ngữ của bạn?

Hiện tại, gần một tỷ người có thể nói chuyện với mẹ, cha, anh chị em và hàng xóm của họ bằng ngôn ngữ … họ nhưng họ chưa bao giờ trải nghiệm được Đức Chúa Trời phán với họ qua Lời của Ngài bằng ngôn ngữ của họ.

Kinh Thánh thực sự không hiện hành trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Nhưng hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong gia đình, cộng đồng và quốc gia của họ khi điều đó thay đổi.

Giúp định hình tương lai của ai đó.

Ngay bây giờ, có một phong trào mọi người cam kết giúp chúng tôi đưa Kinh Thánh đến với mọi người vào năm 2033, và bạn có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu.

Tầm nhìn của chúng tôi cho năm 2033

95% dân số thế giới
sẽ có đầy đủ Kinh Thánh

99,9% sẽ có ít nhất
sách Tân Ước

100% sẽ có ít nhất
một phần của Kinh Thánh

Hãy đem Kinh Thánh đến cho mọi người.

Khi bạn dâng hiến cho Kinh Thánh cho mọi người, bạn đang giúp các đối tác Kinh Thánh toàn cầu của chúng tôi dịch Kinh Thánh sang mọi ngôn ngữ. Và gần như ngay sau khi phiên bản mới được hoàn thành, chúng tôi có thể cung cấp phiên bản này cho toàn bộ Cộng đồng YouVersion trên toàn thế giới.

Tầm nhìn của chúng tôi là thấy mọi người đều có thể tiếp cận ít nhất một phần Kinh Thánh vào năm 2033 — nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời muốn làm nhiều hơn những gì chúng tôi có thể tưởng tượng? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể đạt được mục tiêu nhanh hơn? Và nếu Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn thì sao?

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Dâng hiến Bây giờ

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email


Tất cả các đóng góp nhận được thông qua chiến dịch Kinh Thánh cho Mọi người sẽ được sử dụng riêng cho mục đích dịch Kinh Thánh và trải rộng trên các dự án dịch khác nhau, có tác động cao. Khi mỗi dự án hoàn thành, mọi khoản thu còn lại sau đó sẽ được áp dụng cho dự án dịch kế tiếp, theo lựa chọn của YouVersion và các đối tác của họ.