God doet altijd geweldige dingen. Laten we Hem danken!

Bergketen

Waar ben je dankbaar voor?

“Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.”

1 Thessalonicenzen 5:18

Waar je ook mee te maken hebt, Gods goedheid en barmhartigheid zullen je nooit verlaten. In feite bereidt Hij voor jou zelfs te midden van moeilijke periodes zegeningen voor. Maar deze waarheden zijn niet altijd gemakkelijk te onthouden. Daarom is het belangrijk om dankbaarheid te tonen.

Dankbaarheid helpt ons te focussen op de Enige die onze problemen kan ombuigen voor Zijn glorie en ons bestwil. Dus laten we nu een minuut pauzeren om God te danken voor alles wat Hij heeft gedaan in onze levens.

Een dankgebed

God, U bent goed, en Uw standvastige liefde houdt eeuwig stand. Zelfs in de moeilijkste periodes heb ik altijd een reden om U te aanbidden.

Dank U dat U me in Jezus Christus de overwinning en een overvloedig leven geeft! Hoewel ik het niet verdien, overspoelt U mij met onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

En dus zal ik het uitroepen van vreugde, wat de toekomst ook brengt, want U bent dicht bij mij. U beschermt mij en zegent mij voor het oog van mijn vijanden. Niets kan U evenaren en geen wapen kan iets tegen U beginnen. Ik ben in alles meer dan een overwinnaar door U!

Wees door mij geprezen, God. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart Uw naam zegenen.

Ik wil dat mijn leven U lof brengt.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST

Deel vandaag liefde uit ❤️

Heb elkaar lief - Joh.13:34 - Versafbeelding

Hoe ziet liefde eruit?

Neem even de tijd om na te denken over de woorden die je de afgelopen week gezegd hebt (of getypt). Zou je zeggen dat je bekend staat om hoe je anderen liefhebt?

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

1 Johannes 4:10

Als volgelingen van Christus hebben we een unieke kans om hoop te brengen waar chaos is, en liefde te verspreiden waar haat is.

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Johannes 4:11

Denk op dit moment aan Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou en deel dan deze versafbeelding. Laten we vandaag het internet vullen met herinneringen aan Gods liefde.

Deel Liefde

Maak dit moment belangrijk.

Persoon kijkt naar de zonsondergang over het water

Er is een plan voor jouw toekomst.

Als je terugkijkt naar 2020, zijn er waarschijnlijk veel dingen die je eraan zou willen veranderen.

Misschien voelde dit jaar teleurstellend en onzeker. Misschien is het gevuld met gebroken harten en gebroken dromen. Misschien laat dit jaar jou enkel nog verlangen naar betere dingen…

Maar als je 2020 achter je laat, welke herinnering laat je dan na?

Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.

Spreuken 23:18

Besteed wat tijd om aan God te vragen wat Hij door jou heen wil bereiken, voordat dit jaar voorbij is. Probeer dan één van deze leesplannen en nodig enkele vrienden uit om het samen met jou door te nemen.

Vind meer leesplannen

Voel je je overweldigd? Onthoud dan dit…

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. ‘Here, help mij!’ schreeuwde hij.

Mattheüs 14:30

Silhouet van één persoon

Je bent niet alleen.

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naast Jezus. Maar na een tijdje werd de storm sterker. Petrus werd overweldigd door een situatie waar hij geen controle over had en begon te zinken.

Jezus redt Petrus onmiddellijk. Maar dan stelt Hij één vraag:

“‘Och, twijfelaar,’ zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’”

Als er stormen in het leven komen, is het gemakkelijk om net als Petrus te reageren. We kunnen zo gefixeerd raken op de problemen om ons heen dat we onze Heiland naast ons uit het oog verliezen.

Maar zelfs als de hoop verloren lijkt, is Jezus nabij. Zijn voortdurende aanwezigheid is onze zekerheid dat God tijdens de stormen van het leven nu en voor altijd de controle zal hebben.

Waar je op dit moment ook doorheen gaat, wees bemoedigd: Christus is jouw anker, Hij is in staat het onmogelijke te doen en Hij zal je niet laten verdrinken. Houd vast aan de hoop door je ogen op Hem te richten.

Verspreid vandaag Gods hoop door
deze versafbeelding te delen:

Het is mijn verlangen dat God, die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. - Romeinen 15:13 - Versafbeelding

Deel deze versafbeelding

Laten we vandaag voor elkaar bidden

Bomen voor bergen

“Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.”

Direct nadat Jezus deze woorden had gesproken, bad Hij voor de toekomstige kerk om een “volmaakte eenheid” te zijn, precies zoals Hij en de Vader waren, zodat de wereld Hem zou kennen.

Wat is eenheid?

Eenheid betekent verenigd te zijn in doel en passie, en houdt in dat we onze wil inruilen voor de wil van Christus. Hoewel eenheid moeilijk is, leek Jezus te geloven dat het nodig was zodat de wereld Hem zou leren kennen.

Wanneer we eenheid in het lichaam van Christus ontwikkelen, erkennen we dat Jezus de controle heeft en dat zijn genade voldoende is om onze verschillen te verbergen.

Laten we vandaag Gods hart zoeken en Hem vragen om zijn Kerk te verenigen, zodat de wereld zal geloven in Degene die God heeft gezonden om ons één te maken.


Jezus,

dank U dat U de wereld heeft overwonnen. Daardoor kunnen wij eenheid met U ervaren. En omdat wij met U verenigd kunnen zijn, kunnen wij eenheid met elkaar ervaren.

Het is door U dat alle dingen bestaan. Als we proberen ons leven op U te richten, help ons dan te zien hoe U, op allerlei manieren, in de wereld aan het werk bent.

Breng ons dichter bij uw hart zodat we elkaar beginnen te zien zoals U ons ziet. Moge dat ons aanmoedigen om niet alleen aan onze eigen belangen te denken, maar ook aan dat van anderen.

Wij willen dat uw Koninkrijk op aarde komt zoals het in de hemel is. Verenig ons in één doel zodat de mensen die naar U zoeken door niets worden weerhouden om in U te geloven. Mogen we zo’n perfecte eenheid ervaren zodat de wereld zal weten dat U door God gezonden bent en onvoorwaardelijk van hen houdt.

Kom, Heer Jezus en doe in onze levens wat U alleen kunt doen.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST