Gebed voor vreugde

Jubel het uit…

Wereldbol

…de Heer is hier!

Het was niet de koninklijke komst die men verwachtte. En toch veranderde Jezus’ komst alles. Meteen werd de Zoon van God, “God met ons” – en meer dan 2000 jaar later kent onze vermoeide wereld nog steeds vreugde.

Nu jij je vandaag voorbereidt op Kerstmis, neem wat tijd om te vieren dat Jezus’ nederige geboorte een weg bereidde zodat wij dicht bij Hem kunnen komen.

Gebed voor vreugde

Jezus, dank U dat U Immanuël bent geworden, “God met ons”. Het is dankzij U dat ik echte vreugde kan ervaren.

Ik geef toe dat het soms moeilijk kan zijn om midden in een drukke of moeilijke vakantieperiode vrolijk te zijn. Maar als de zorgen van mijn hart talrijk zijn, geeft uw vertroosting mij nieuwe hoop en moed.

Dus vandaag kies ik ervoor mijn toevlucht bij U te zoeken en mij te verheugen. Ik zal zingen van vreugde omdat U mijn kracht en mijn redding bent. In uw aanwezigheid is er volheid van vreugde! En dankzij uw nederige komst meer dan 2000 jaar geleden, ben ik nu in staat de vreugde van uw aanwezigheid voor altijd te ervaren. Dank U wel.

U bent waardig te ontvangen alle heerlijkheid, eer en kracht en dus kies ik ervoor om U te aanbidden, wat ik ook meemaak.

In Jezus’ naam, amen.

BID IN DE BIJBEL APP

De Wapenrusting van God

EFEZIËRS 6:10-18

10  
Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken.

11  
Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.

12  
Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

13  
Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.

14  
Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan.

15  
Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken.

16  
In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven.

17  
U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.

18  
Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.

Ephesians 6 in Dutch

Ephesians 6 in English

De Kerstuitdaging begint nu!

Kerstuitdaging-medaille

Pak de Kerstuitdaging-medaille uit

Waar denk je aan bij de kerstperiode? Wat er om ons heen gebeurt, kan ons gemakkelijk afleiden van het zoeken naar intimiteit met Immanuël, “God met ons.”

Maar wat er in deze periode ook gebeurt, je kunt je aan deze waarheid vasthouden: vanwege Jezus’ komst heb je een toekomst vol van hoop.

Denk vandaag na over de komst van jouw Redder door deel te nemen aan de Kerstuitdaging.

Voltooi een kerst- of adventleesplan tussen nu en 31 december en je verdient de 2020 Kerstuitdaging-medaille!

Kerstuitdaging-medaille

Start een leesplan hieronder of, als je al een kerst- of adventleesplan leest, ga dan gewoon door.

Bekijk meer leesplannen

Het overzicht van 2020

2020

Zoek God,
elke dag.

Maanden voordat de pandemie begon was God al aan het werk in onze wereld. Híj alleen wist dat door de Covid-19 beperkingen de wereldwijde kerk nieuwe digitale manieren moest vinden om Hem als gemeente elke dag te zoeken.

2020 zat vol met ongekende tijden, maar we hebben God ook op ongekende manieren zien werken:

Dit jaar is het aantal mensen die zich naar God en zijn Woord keren, toegenomen.

450.000.000

Bijbel App installaties

52.000.000+ installaties in 2020

Omdat God ons team al had opgesteld en voorbereid, hadden we het voorrecht om geestelijke hulpmiddelen aan te bieden aan mensen in nood.

Laten we nu Gods trouw overdenken door te vieren wat Hij allemaal heeft gedaan door de YouVersion gemeenschap in 2020.

Gebed

Vrouw met telefoon

“De mogelijkheid om gebeds- en dankpunten te delen, en ook te bidden voor anderen, heeft me geholpen in mijn gevoelens van angst en isolement. De Heilige Geest heeft dit gebruikt door me gebeden en inspiratie te geven om anderen aan te moedigen om te steunen op God in deze onzekere en moeilijke tijden.”

—Donna

YouVersion Gebed is gemaakt om mensen te helpen eerlijke gesprekken te hebben met God, samen met anderen. En sinds de start in maart 2020, is het volgende gebeurd:

Gebedspictogram

24.700.000

gebeden gecreëerd

Bijbel App voor Kinderen

Bijbel App voor Kinderen

Kinderen spelen op telefoon met Bijbel App voor Kinderen

“We hebben een zesjarige dochter die dol is op lezen. Maar we konden haar nooit interesseren in het lezen van de Bijbel. Totdat we de Bijbel App voor Kinderen downloadden. Nu vraagt ze om het door te lezen en met haar vrienden te delen. Zo deelt ze als zesjarige het evangelie van Christus.”

—Johnnie & Blanche

22.400.000

Bijbel App voor Kinderen installaties in 2020

Het YouVersion team is, samen met onze partners van OneHope, erg blij over hoe God de Bijbel App voor Kinderen gebruikt om bemoediging en steun aan kinderen te geven in deze onzekere tijden.

169.795.483

voltooide verhalen in de Bijbel App voor Kinderen

Hoe kunnen we deze ongelofelijke cijfers begrijpen? Door te herinneren wat ze vertegenwoordigen:

Momenten waarop mensen zich tot God uitstrekten en Hij hun hart aanraakte.

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. - Jesaja 41:10 - Versafbeelding

Tekst van het Jaar

De Bijbeltekst die in 2020 het meest werd gedeeld, van een bladwijzer voorzien en gemarkeerd door de wereldwijde YouVersion-gemeenschap.

Tekst van het Jaar

De Bijbeltekst die in 2020 het meest werd gedeeld, van een bladwijzer voorzien en gemarkeerd door de wereldwijde YouVersion-gemeenschap.

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.

Jesaja 41:10

Delen pictorgram

524.671.698

gedeelde Bijbelteksten

Betrokkenheid per land

De landen die de grootste toename lieten zien in Bijbel App gebruik in 2020.

Wereldwijde betrokkenheid kaart

Leesplan icoon

1.434.325.448

voltooide leesplandagen

Audio icoon

7.524.281.910

beluisterde Bijbelhoofdstukken

Video icoon

99.835.565

afgespeelde video’s

Markeren icoon

2.538.414.155

markeringen, bladwijzers & notities

In een van de moeilijkste jaren heeft Gods licht helder geschenen. Laten we blijven vieren wat God aan het doen is door ons toe te wijden om 2020 sterk te eindigen!

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Kerstmis verwachten

Kerstmis verwachten:
een 5-daags adventsplan

Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de HERE van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

Jesaja 9:6

Kerstmis verwachten

Week 1 – Een adventgebed over hoop
Week 2 – Een adventgebed over vrede
Week 3 – Een adventgebed over vreugde
Week 4 – Een adventgebed over liefde