De Wapenrusting van God

EFEZIËRS 6:10-18

10  
Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken.

11  
Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.

12  
Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

13  
Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.

14  
Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan.

15  
Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken.

16  
In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven.

17  
U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.

18  
Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.

Ephesians 6 in Dutch

Ephesians 6 in English

CategorieënGeen categorie