Een gebed dat God verheerlijkt wordt

Biddende man

Goede God,

Het is Uw naam die geëerd wordt van generatie op generatie. U alleen bent alle glorie en eer waard.

En U bent niet geschokt door de toestand van de wereld op dit moment. Uw wegen zijn niet onze wegen, en U bent niet beperkt in wat U kunt doen. Niets is onmogelijk voor U.

Vandaag verkondigen wij dat U verheerlijkt zal worden door deze pandemie heen. Dat Uw naam gekend en geprezen zal worden over de hele wereld.

Doorboor de duisternis met Uw licht. Schijn helderder dan de angst voor de dood, economisch verlies of een lange quarantaine.

Als we terugkijken naar dit moment in de geschiedenis, laten we dan vol vreugde mogen zijn omdat we ons de opwekking, hoop en vrede herinneren die uit dit seizoen voortkwamen.

Blijf deze wereld in pijn terug naar U toe trekken.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor de wereldwijde kerk

Biddende vrouw

Goede God,

Dank U dat we deel mogen uitmaken van Uw wereldwijde kerk op dit moment. Dank U voor de kans om Uw liefde en hoop te verspreiden in een wereld gevuld met duister en wanhoop.

Uw Woord zegt dat als Uw volk zich vernedert, breekt met zijn zondige praktijken en U weer zoekt, dan zult U luisteren en het land weer gezond maken.

Dus wij, Uw volk, vragen Uw vergeving voor al die keren dat we ervoor kozen niet te houden van de mensen om ons heen.

Laat deze periode Uw kerk sterker maken en ons eraan doen herinneren hoeveel U van deze wereld in pijn houdt.

Genees alstublieft ons land en gebruik ons om anderen te helpen. Laat ons geloof groeien terwijl U Uw wereldwijde kerk laat groeien.

Kom, Here Jezus, en doe wat U alleen kan doen.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor onze leiders

Biddende vrouw

Goede God,

Alle gezag is van U, maar U hebt leiders gezag gegeven om ons te beschermen en te leiden. Vandaag vragen we U al onze leiders wijsheid, onderscheidingsvermogen, kracht en inzicht te geven. Geef dat ze gezond, veilig en uitgerust kunnen doorgaan om ons door deze moeilijke tijd te leiden.

Geef onze regeringsleiders wijsheid over wat er moet gebeuren om het virus te stoppen en onze economie te stabiliseren.

Geef onze geestelijke leiders Uw onderscheidingsvermogen over de aanpak van behoeften van mensen, terwijl zij Uw naam verheerlijken en de kerk aanmoedigen.

Geef onze medische leiders inzicht in hoe het virus te stoppen. Versterk hun vastberadenheid en beloon hun harde werk door het vinden van een behandeling tegen COVID-19.

Geef onze burgemeesters inspiratie, moed, vreugde en kracht om in de behoeften van hun burgers te voorzien.

En help ons als leiders in onze eigen omgeving om moed, hoop, vrijgevigheid en vriendelijkheid te tonen. Moge de manier waarop we anderen eren, de mensen om ons heen inspireren.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor verbondenheid

Biddende man

Goede God,

Alleen zijn is moeilijk. We zijn geschapen voor verbondenheid, niet voor afzondering.

Maar we zijn dankbaar dat, hoe eenzaam we ons ook kunnen voelen, U ons nooit in de steek zult laten. En we zijn dankbaar voor technologie die ons helpt met elkaar verbonden te blijven.

Help ons vandaag herinneren dat deze tijd van sociale afstand en isolatie niet voor altijd zal duren.

Geef ons de kracht om deze moeilijke periode te doorstaan en verdiep onze relatie met U en Uw volk.

Schenk ons een extra dosis van Uw liefde, vrede, hoop en vreugde, omdat we het nodig hebben. Herinner ons aan Uw beloften en herstel alstublieft ons land.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor genezing

Biddende man

Onze God,

Uw Woord zegt dat U antwoordt wie Uw naam aanroepen en dat U hen verlost.

Op dit moment vragen we of U hen wilt genezen die ziek zijn en hen die, zonder het te weten, drager zijn van het COVID-19-virus. Genees hen en bescherm de mensen om hen heen.

Geef een medicijn voor het Corona-virus en herstel onze economie. Breng een snel en wonderlijk einde aan de duisternis in onze wereld.

Of Uw genezing vandaag, volgende week of volgende maand komt, wij geloven dat U onze wereld zult genezen. En we zullen U blijven prijzen, zelfs als we nog op antwoorden wachten. Verlos ons alstublieft.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe