Introductie… YouVersion Gebed


Eerlijke gesprekken met God,
in je Vriendenkring.

YouVersion Gebed update

Maak Gebed onderdeel van je dagelijks leven.

Gebedslijst in Thuisscherm

Hou bij waarvoor je bidt, zowel de gebeden die je zelf aanmaakt als gebeden die vrienden je hebben gestuurd.

Delen met Vrienden

Nodig Vrienden uit om voor je te bidden. Je kunt een Gebed vertrouwelijk houden, zodat alleen de mensen die je uitnodigt het kunnen zien, of je kunt een Gebedsketen maken. Dan kunnen je Vrienden en Vrienden van Vrienden jouw Gebed ook delen.

Update Gebeden

Je kunt je Gebeden bijwerken, markeren als verhoord en ook archiveren (zo kun je ze behouden zonder dat ze in je Gebedslijst verschijnen).

Bid een Bijbelvers

Als een Bijbelvers of -gedeelte je aanspreekt kun je het als een Gebed in je Gebedslijst opslaan.

YouVersion Gebed

Eerlijke gesprekken met God,
in je Vriendenkring.

Update voor YouVersion Gebed

Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.

1 Thessalonicenzen 5:17-18

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Een adventgebed over liefde

Begin een kerst- of adventleesplan

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit adventgebed is de laatste in een serie van vier.
Week 1 – Een adventgebed over hoop
Week 2 – Een adventgebed over vrede
Week 3 – Een adventgebed over vreugde
Week 4 – Een adventgebed over liefde

Kerstmis verwachten

Een adventgebed over vreugde

Het adventthema van deze week is vreugde: de lofprijzende zekerheid dat God de controle heeft en alles laat meewerken voor onze bestwil en tot Zijn glorie.

Neem een moment om na te denken over Gods goedheid en richt je hart op Jezus met dit gebed:

Hemelse Vader,
dank U voor de vreugde die in de wereld kwam toen Jezus geboren werd.
Dank U dat U God met ons bent geworden.
Heer, soms is het moeilijk om vol vreugde te leven, vooral in moeilijke of drukke tijden.
Alstublieft, reinig ons hart deze week en herinner ons eraan dat U de controle heeft.
Help ons om het als een vreugde te zien wanneer we beproevingen ervaren, wat het ook mag zijn, omdat we weten dat U bezig bent iets moois en eeuwigs te scheppen.
Als we onze ogen en ons hart op U richten, vul onze ziel dan met vernieuwde kracht, moed en hoop.
Heer, U bent het altijd waard om geprezen te worden – en wij willen U aanbidden!
Amen


Begin een kerst- of adventleesplan

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit adventgebed is de derde in een serie van vier.
Week 1 – Een adventgebed over hoop
Week 2 – Een adventgebed over vrede
Week 3 – Een adventgebed over vreugde
Week 4 – Een adventgebed over liefde

Een adventgebed over vrede

Hemelse Vader, dank U voor het sturen van Uw Zoon Jezus, de Vredevorst.
Dank U dat U voor ons zorgt en dank U voor de belofte dat U ons Uw vrede geeft.
Houdt de wacht over onze harten en gedachten met Uw vrede.
U weet welke dingen ons teneerdrukken onze zorgen of angsten.
Heer, help ons om in plaats daarvan onze gedachten aan U te wijden en aan Uw Geest. Dank U voor de belofte dat U ons leven en vrede brengt.
Heer, wij kunnen rustig gaan liggen en slapen want U beschermt ons.
Amen


Begin een kerst- of adventleesplan

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit adventgebed is de tweede in een serie van vier.
Week 1 – Een adventgebed over hoop
Week 2 – Een adventgebed over vrede
Week 3 – Een adventgebed over vreugde
Week 4 – Een adventgebed over liefde

Een adventgeschenk voor jou:

Kerstster

Stel je voor: het is een stille nacht vol twinkelende sterren. Je bent in een veld omringd door schapen. Opeens verschijnt er een koor van engelen, dat je, na 400 jaar wachten, vertelt dat de hoop van de wereld is geboren – een kindje met de naam Immanuël, “God met ons.”

Advent begint vandaag, op 1 december. Het geeft ons vier weken om na te denken over de hoop, vrede, vreugde en liefde die Jezus’ geboorte in de wereld bracht.

Terwijl we aftellen naar kerst, onthullen we elke adventzondag een gebed over het thema van die week. Het thema van deze week is hoop: de daad van vertrouwen en verwachten dat God Zijn beloften nakomt.

Denk na over Gods beloften en neem een moment om je hart op Jezus te richten met dit gebed.

Een adventgebed over hoop:

God, nu we december binnengaan, nemen we een pauze en denken we aan alles wat U hebt gedaan in ons leven, onze families en onze gemeenschappen.
Wij prijzen U, omdat U de God bent die redt. U bent Immanuël, God met ons.
Wij danken U dat onze hoop in U is, en niet in omstandigheden of mensen.
Omdat we op U hopen, zijn we ervan overtuigd dat U Uw beloften aan ons zult nakomen.
Herinner ons vandaag aan wat er echt toe doet. Richt ons hart op U. Help ons om te zien hoe U werkt terwijl wij wachten.
Breng ons deze kerst dichter bij U en bereid ons hart voor op de vervulling van Uw beloften.
Amen.


Maak adventgebeden onderdeel van je kersttraditie door elke zondag terug te komen. Blijf in de tussentijd nadenken over de geboorte van Jezus door een leesplan over advent te starten:

Noël: kerst is voor iedereen
Advent Voor Jou
Advent: Onderweg naar Kerst
Verlosser - Gods belofte vervuld
Reis naar de kribbe
Alles is rustig: ontvang deze Kerst de rust van Jezus
Kerst brengt Hoop
Ik wacht op U - een hoopvolle adventsreis
Advent: Christus komt!
Vreugde! voor jouw wereld! Aftellen naar Kerst

Week 1 – Een adventgebed over hoop
Week 2 – Een adventgebed over vrede
Week 3 – Een adventgebed over vreugde
Week 4 – Een adventgebed over liefde

Meer leesplannen

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen