การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ

ไอคอน BibleProject

ผู้เชื่อทุกคนถูกหลอมเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจและความคิด… อัครสาวกเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างเต็มกำลังและพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็อยู่เหนือพวกเขาทุกคน

กิจการของอัครทูต 4:32-33

พระเยซูและคริสตจักรเชื่อมโยงพระคัมภีร์ทั้งเล่มเข้าด้วยกันได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าคุณไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คุณก็คงพอรู้ว่าพระธรรมมัทธิว มะระโก ลูกา และยอห์น (พระกิตติคุณ) บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพระเยซูจากมุมองของสาวกของพระองค์ ผู้เขียนพระธรรมลูกาซึ่งเป็นเขียนพระธรรมกิจการด้วยได้เรียบเรียงโครงสร้างให้เชื่อมต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน พระธรรมลูกาเล่าถึงชีวิตของพระเยซูและการประกาศสั่งสอนของพระองค์ และตรงต่อเนื่องไปถึงการก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกในพระธรรมกิจการของอัครทูต

วันนี้ ด้วยความร่วมมือพิเศษระหว่าง YouVersion และ BibleProject เราขอเปิดตัว การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ วิดีโอการเฝ้าเดี่ยวใหม่ซึ่งจะทำให้คุณมีประสบการณ์พระธรรมทั้งสองร่วมกัน ตลอดแผนการอ่านนี้ วิดีโอบรรยายเรื่องราวสั้นๆ จาก BibleProject แสดงให้ว่าชีวิตพระเยซูและการสั่งสอนของพระองค์ทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำเร็จเป็นจริงอย่างไร —และท้ายที่สุดเชื่อมโยงภาพรวมเรื่องราวของพระคัมภีร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ที่ดีไปกว่านั้น การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ มีใน 20 กว่าภาษา ทำให้คุณสามารถร่วมชมกับคนอื่นทั่วโลก เริ่ม การเดินทางผ่านลูกาและพระธรรมกิจการ ข้างล่างและกระจายข่าวให้เพื่อนของคุณเกี่ยวกับแผนการอ่านที่น่าตื่นเต้นใหม่นี้จาก BibleProject และ YouVersion!

เริ่มแผนนี้

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ฮังการี มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ ภาษาสวาฮิลี ทมิฬ ภาษาตุรกี ยูเครน เวียตนาม