พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว!

ขั้นบันไดหลุมฝังศพ

ความรักของพระเจ้าเอาชนะทุกสิ่ง—แม้กระทั่งความตาย

มาร่วมกันชื่นชมยินดีในชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูและชีวิตนิรันดร์ที่เรามีในพระองค์กันเถอะ

เฉลิมฉลองวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ด้วยการบันทึกและแบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์อีสเตอร์รูปพิเศษนี้

พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว - มัทธิว 28:6 - รูปภาพข้อพระคัมภีร์

แบ่งปันรูปภาพ

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม