Siya ay Nabuhay!

Mga baitang ng libingan

Dinaig ng pag-ibig ng Diyos ang lahat—kahit ang kamatayan.

Sama-sama tayong magsaya sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at sa buhay na walang hanggan na mayroon tayo sa Kanya.

Ipagdiwang ang Linggo ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng espesyal na Bersikulong Larawan sa Pasko ng Pagkabuhay na ito.

Siya'y Muling Nabuhay - Mateo 28:6 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese