พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด

กระจกสีรูปนกพิราบ

ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทุกวันนี้ หลายคนเฉลิมฉลองวันเพนเทคอสต์—ช่วงเวลาหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเมื่อพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์อย่างไม่จำกัด และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้ทรงปรากฏในวันเพนเทคอสต์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันกับที่คุณมีอยู่ในขณะนี้

ไม่ว่าสถานการณ์หรือภูมิหลังของคุณจะเป็นอย่างไร เมื่อคุณเป็นของพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็อยู่กับคุณตลอดเวลาเช่นกัน

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเสริมเรี่ยวแรงกำลังให้แก่คุณ และอธิษฐานเผื่อคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเข้าใจความต้องการของคุณ เพราะพระองค์ทรงเข้าใจคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังเราอย่างไรโดยการเริ่มต้นแผนใดแผนหนึ่งจากแผนการอ่านเหล่านี้

แผนฯเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม