Đức Chúa Trời đang ở Gần Hơn Bạn Nghĩ.

Kính Màu Bồ câu

Quyền năng của Đức Thánh Linh

Ngày nay, nhiều người kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần — thời điểm sau khi Chúa Giê-xu sống lại khi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh của Ngài một cách nhưng không cho bất cứ ai tin vào Ngài. Và, Đức Thánh Linh hiện diện trong Lễ Ngũ Tuần cũng chính là Đức Thánh Linh hiện diện cho bạn ngay bây giờ.

Bất kể hoàn cảnh hay xuất thân của bạn, khi bạn thuộc về Đấng Christ, thì Đức Thánh Linh của Ngài cũng ở với bạn mọi lúc.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời trao quyền và ban sức mạnh cho bạn, và thay mặt bạn cầu nguyện. Đức Thánh Linh hiểu nhu cầu của bạn bởi vì Ngài hiểu bạn.

Tìm hiểu thêm về cách Đức Thánh Linh trao quyền cho chúng ta bằng cách bắt đầu một trong những Kế hoạch này.

Các Kế hoạch khác

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina