คุณกำลังอธิษฐานเผื่อเรื่องใดอยู่?

คนกำลังอธิษฐาน

หากมีบางสิ่งในชีวิตของคุณใหญ่โตพอที่จะกังวลถึง สิ่งนั้นก็ใหญ่โตพอที่จะอธิษฐานถึง

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ใดหรือ? เลือกหนึ่งในคำอธิษฐานที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เพื่อเพิ่มลงในรายการคำอธิษฐาน YouVersion ของคุณ


ฉันกังวลเรื่อง…

ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์คิดถึงเรื่อง ______ ข้าพระองค์รู้สึก ______ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้จับจ้องที่พระองค์เมื่อรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ เกินการควบคุม ขอช่วยเตือนข้าพระองค์ว่า พระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


ฉันหวังว่า…

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเข้าใจความต้องการและความจำเป็นอันล้ำลึกที่สุดของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะยอมจำนนความคาดหวังของข้าพระองค์ในเรื่อง ______ ขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินตามแผนการของพระองค์ ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะจดจำว่าพระองค์ได้ช่วยเหลือข้าพระองค์แล้วด้วย ______ ขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นวิธีการดำเนินชีวิตให้คู่ควรกับการทรงเรียกที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


ความสัมพันธ์ของฉันกับ…

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ยอมมอบความสัมพันธ์ของข้าพระองค์กับ ______ ให้กับพระองค์ ขอทรงนำเมื่อเราก้าวผ่านฤดูกาลนี้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมองเห็นที่ที่ข้าพระองค์ ______ และ ______ เพื่อข้าพระองค์จะยอมจำนนสิ่งเหล่านั้นต่อพระองค์ และแทนที่การทรยศเหล่านั้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สร้างคำอธิษฐาน >


หลังจากที่คุณสร้างคำอธิษฐาน อย่าลืมแตะที่ แบ่งปันกับเพื่อน เพื่อให้พวกเขาสามารถอธิษฐานเผื่อคุณได้!


Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม