คุณจะเป็นเหมือนใคร?

คนกำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง

การตัดสินใจของคุณในวันนี้มีอิทธิพลต่อตัวตนของคุณ

เมื่อคุณเลือกติดตามพระเยซู คุณได้ถูกสร้างขึ้นใหม่และถูกหล่อหลอมให้เป็นตามพระฉายาของพระองค์

ฉะนั้น ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว: สิ่งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!

2 โครินธ์ 5:17

สร้างนิสัยฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในแต่ละวันด้วยแผนการอ่านเหล่านี้

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม