Nagiging sino ka?

Taong nakatingin sa labas ng bintana

Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay nakakaimpluwensya kung magiging sino ka.

Kapag pinili mong sundin si Jesus, ikaw ay ginagawang bago at hinuhubog sa Kanyang larawan.

Kaya’t ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang: Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya!

2 MGA TAGA-CORINTO 5:17

Bumuo ng mga espirituwal na gawi upang maging mas katulad ni Jesus bawat araw sa pamamagitan ng Mga Gabay na ito.

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese