Bạn đang Trở thành Người nào?

Người nhìn ra ngoài cửa sổ

Những quyết định bạn đưa ra ngày hôm nay ảnh hưởng đến con người bạn.

Khi bạn chọn đi theo Chúa Giê-xu, bạn được làm nên mới và được hình thành theo hình ảnh của Ngài.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới!

2 CÔ-RINH-TÔ 5:17

Xây dựng các thói quen thuộc linh để trở nên giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày với các Kế hoạch này.

Tìm Thêm các Kế hoạch

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina