นี่หมายความว่าอย่างไร?

คนกำลังใช้โทรศัพท์

คุณเคยพบว่าตัวเองอ่านข้อต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ซ้ำหลายครั้ง เพื่อพยายามทำความเข้าใจความหมายของข้อพระคำเหล่านั้นหรือไม่?

แผนการอ่านเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์และเติบโตในความเชื่อของคุณ

และ เมื่อรากฐานของเราได้รับการก่อร่างขึ้นในพระคำของพระเจ้า ความเชื่อศรัทธาของเราจะแข็งแกร่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตเรา

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม