คุณไม่เคยอยู่คนเดียว นี่คือเหตุผล…

นกพิราบ

คุณไม่เคยอยู่คนเดียว นี่คือเหตุผล…

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหาเหล่าสาวกเพื่อให้การทรงสถิตของพระเจ้ายังคงอยู่กับพวกเขา

เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู พระวิญญาณของพระองค์ก็อยู่กับคุณ การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ใกล้เสมอ

ค้นพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างไรในชีวิตของคุณโดยอ่านหนึ่งในแผนการอ่านเหล่านี้ให้สำเร็จ

หาแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม