Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Kalapati

Kailanman ay hindi ka nag-iisa. Narito kung bakit…

Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga alagad upang ang presensya ng Diyos ay makasama pa rin nila.

Kapag sumampalataya ka kay Jesus, ganiyan ding Espiritu ang sumasaiyo. Ang presensya ng Diyos ay palaging malapit.

Tuklasin kung paano kumikilos ang Banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese