คำอธิษฐานเพื่อจิตใจกว้างขวาง

คนกำลังยิ้ม

สมบัติล้ำค่าที่สุดของคุณคือสิ่งใด? การเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ หรือเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิด ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อสิ่งของเหล่านั้น เป็นเจ้าของเรา

ขอบคุณพระเจ้า ที่ได้ทรงสร้างแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป เมื่อพระองค์ทรงสละสมบัติล้ำค่าที่สุดของพระองค์เพื่อเรา พระทัยกว้างขวางของพระองค์คือการเสียสละและค่านิยมทวนกระแส

เมื่อเราให้เหมือนที่พระเจ้าทรงทำ และเราถวายพระเกียรติพระองค์ด้วยการให้นั้น จะทำให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น ทำให้เราเลิกสนใจแต่ตัวเองและเริ่มมองเห็นคนอื่น ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าใด การลำดับความสำคัญและค่านิยมของเราก็ยิ่งสะท้อนถึงพระองค์มากขึ้นเท่านั้น

คุณจะใช้ชีวิตอย่างเอิ้อเฟื้อได้อย่างไร? ก็เริ่มต้นด้วยการทูลขอพระเจ้าประทานจิตใจที่กว้างขวางแก่คุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ลองอธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้ดู


ข้าแต่พระเจ้า

ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นว่าใจกว้างขวางนั้นเป็นอย่างไร ข้าพระองค์สารภาพว่าหลายครั้งมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับข้าพระองค์ที่จะจดจ่อกับสิ่งไม่สำคัญ แต่ในวันนี้ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ วางใจในพระองค์ด้วยสุดใจ ขอทรงเปลี่ยนความคิด และประทานจิตใจอันกว้างขวางแก่ข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ได้ตระหนักถึงทรัพยากรที่มี และวิธีที่จะใช้มันในการรับใช้ผู้อื่น ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตที่เป็นพรแก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงอวยพระพรข้าพระองค์อย่างล้นเหลือ

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

อาเมน


เมื่อคุณยอมจำนนต่อพระเจ้าโดยมีชีวิตที่เอิ้อเฟิ้อ มันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

เงินถวายมูลค่า 40 ดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้เรานำแอพพระคัมภีร์ไปถึงคน 200 คน—นั่นคือ 200 คนทั่วโลกซึ่งชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ถวายตอนนี้

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม