คุณอยากจะเป็นคนแบบไหนในปีนี้?

เพื่อน ๆ กับโทรศัพท์

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกอย่างที่คุณอยากจะเห็นในชีวิตของคุณ เริ่มต้นด้วยการรู้จักพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ พระคัมภีร์เปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้า และให้สติปัญญาแก่เราในการดำเนินชีวิต ดังนั้น เมื่อคุณแสวงหาการเติบโต—จงแสวงหาพระเจ้าก่อน และวิธีง่ายๆ อย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือ โดยการใช้ สดใหม่ทุกวัน

สดใหม่ทุกวัน เป็นประสบการณ์แบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นผ่านพระคัมภีร์ ขณะที่คุณดูวิดีโอคำสอน อ่านบทเฝ้าเดี่ยว และบทนำอธิษฐานในแต่ละวัน

ไม่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัย หรือบุคลิกใดก็ตามที่คุณต้องการปลูกฝังในปีนี้ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์

สดใหม่ทุกวันให้สำเร็จ

เริ่มสดใหม่ทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นวันแรกของคุณในปี 2024!

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม