Đức Chúa Trời có thể làm gì qua bạn?

Người sử dụng YouVersion trên điện thoại với bản đồ thế giới bao phủ

Đức Chúa Trời đã sử dụng YouVersion để khích lệ và thử thách bạn như thế nào?

Gần đây, chúng tôi thấy có trên 89.000 thành phố yêu cầu hơn 109 triệu chương Kinh Thánhchỉ trong một ngày.

Hãy suy nghĩ về điều đó có nghĩa là gì.

Ngày nào cũng vậy, triệu người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, tất cả các nơi trên thế giới: Những người trong khu phố của bạn, ở các nước đang phát triển, và ở những nơi sách Kinh Thánh có thể không phải là có sẵn.

Chỉ cần tưởng tượng cách Đức Chúa Trời đang thay đổi hàng triệu cuộc sống, và sau đó tưởng tượng thế giới có thể thay đổi như thế nào nếu con số đó gấp đôi … hoặc thậm chí gấp ba lần.

Đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Những con số như vậy chỉ có thể thực hiện được vì Đức Chúa Trời đang tích cực vận hành thông qua Cộng đồng YouVersion và chúng tôi biết Ngài vẫn chưa hoàn thành.

Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó — bạn có thể là một phần của điều đó.

Khi bạn đóng góp tài chính cho YouVersion, bạn đang hỗ trợ một Cộng đồng mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để biến đổi thế giới và môn đồ hóa.

Đừng bỏ lỡ sự vận hành này.

Khi tin cậy Đức Chúa Trời bằng tài chính của mình, chúng ta sẽ thấy Ngài sử dụng để làm nhiều việc hơn những gì chúng ta có thể cầu xin, suy nghĩ hoặc tưởng tượng. Hãy giúp gây dựng Hội thánh của Ngài bằng cách đầu tư vào Vương quốc của Ngài.

Dâng hiến Bây giờ

Bạn đã dâng hiến cho YouVersion?
Cân nhắc thiết lập quà tặng định kỳ.

Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Giê-xu trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Ê-PHÊ-SÔ 3: 20-21

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan