Sẵn sàng cho một Khởi đầu Mới?

2022

Mỗi năm, chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ khác…

Khi lịch chuyển sang tháng Một, chúng tôi tràn đầy hy vọng rằng năm nay sẽ khác, mọi điều sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng, Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta tốt hơn — Ngài làm cho chúng ta trở nên mới!

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới!

2 CÔ-RINH-TÔ 5:17

Không có thay đổi nào chúng ta thực hiện sẽ mang lại kết quả so với việc tích cực tìm kiếm Chúa Giê-xu — và để Ngài biến đổi chúng ta.

Năm nay, hãy chọn thực hiện một thay đổi lâu dài bằng cách liên tục đến gần Đức Chúa Trời hơn qua Lời của Ngài. Bắt đầu bằng cách chọn một trong các Kế hoạch bên dưới:

Tìm Thêm các Kế hoạch

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan