Handa ka na ba para sa Panibangong Simula?

2022

Bawat taon, kami ay umaasa na ang mga bagay ay magkakaroon ng kaibahan…

Habang papalapit ang Enero, tayo ay puno ng pag-asa na ang taong ito ay magiging iba, na ang mga bagay ay magiging higit na mainam.

Ngunit, hindi tayo ginagawang higit na mabuti ng Diyos—ginagawa Niya tayong bago!

Kaya’t ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang: wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya!

2 MGA TAGA-CORINTO 5:17

Walang anumang pagbabagong gagawin natin ang magdadala ng mga resulta na maikukumpara sa aktibong paghahanap kay Jesus—at pagbibigay-pahintulot sa Kanya na baguhin tayo.

Sa taong ito, piliin ang makalikha ng pangmatagalang pagbabago sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga Gabay sa ibaba:

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese