Ngài đã Sống lại!

Các bước lăng mộ

Tình yêu của Đức Chúa Trời chiến thắng mọi sự – ngay cả sự chết.

Cùng nhau, chúng ta hãy vui mừng trong chiến thắng của Chúa Giê-xu trên sự chết và sự sống đời đời mà chúng ta có trong Ngài.

Kỷ niệm Chủ nhật Phục Sinh bằng cách lưu và chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh Phục Sinh đặc biệt này.

Ngài đã Sống lại - Ma-thi-ơ 28: 6 - Hình ảnh câu Kinh Thánh

Chia sẻ Hình ảnh

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina