Không Quá Muộn!

Thách thức Giữa năm

Hôm nay là một bước gần hơn.

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đến gần Ngài hơn mỗi ngày.

Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện Thử thách Giữa năm: để giúp bạn đạt được tiến bộ nhất quán trong việc theo đuổi Đức Chúa Trời.

Không quá muộn để tham gia Thử thách Giữa năm 2022! Hoàn thành ít nhất một ngày Kế hoạch trong 7 ngày liên tiếp vào ngày tháng 7 này và đạt được Huy hiệu.

Huy Hiệu Thử thách Giữa năm

Chọn một Kế hoạch để bắt đầu:

Xem Thêm các Kế hoạch

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina