स्तोत्रसंहिता 91 – सर्वसमर्थाच्या पंखांखाली आश्रय

1  
जो परात्पराच्या गुप्त स्थली वसतो, तो सर्वसमर्थाच्या सावलीत राहील.

2  
परमेश्वराला मी “माझा आश्रय, माझा दुर्ग” असे म्हणतो; “तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो.”

3  
कारण तो पारध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करील.

4  
तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखांखाली तुला आश्रय मिळेल; त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे.

5  
रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण

6  
काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, ह्यांची तुला भीती वाटणार नाही.

7  
तुझ्या बाजूस सहस्रावधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षावधी पडले, तरी ती तुला भिडणार नाही

8  
मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल, आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफल तुझ्या दृष्टीस पडेल.

9  
कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहेस

10  
म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही.

11  
कारण तुझ्या सर्व मार्गांत तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्यदूतांना आज्ञा देईल.

12  
तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेच लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातांवर झेलून धरतील.

13  
तू सिंह व नाग ह्यांच्यावर पाय देऊन चालशील; तरुण सिंह व अजगर ह्यांना तुडवत चालशील.

14  
माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे, म्हणून मी त्याला मुक्त करीन; त्याला माझ्या नावाची जाणीव आहे म्हणून मी त्याला उच्च स्थळी सुरक्षित ठेवीन.

15  
तो माझा धावा करील तेव्हा मी त्याला उत्तर देईन; संकटसमयी मी त्याच्याजवळ राहीन; मी त्याला मुक्त करीन, मी त्याला गौरव देईन

16  
त्याला दीर्घायुष्य देऊन तृप्त करीन; त्याला मी सिद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडवीन.

स्तोत्रसंहिता 91

Psalm 91 in English

ख्रिस्ती मनुष्याची शस्त्रसामग्री

इफिसकरांस पत्र 6:10-18

10  
शेवटी, माझ्या बंधूंनो, प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यात बलवान होत जा.

11  
सैतानाच्या डावपेचांपुढे तुम्हांला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्रसामग्री धारण करा.

12  
कारण आपले झगडणे रक्तमांसाबरोबर नव्हे, तर सत्तांबरोबर, अधिकार्‍यांबरोबर, सध्याच्या काळोखातील जगाच्या अधिपतींबरोबर, आकाशातल्या दुरात्म्यांबरोबर आहे.

13  
ह्या कारणास्तव तुम्हांला वाईट दिवसांत प्रतिकार करता यावा व सर्वकाही केल्यावर टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्रसामग्री घ्या.

14  
तर मग आपली कंबर सत्याने कसा; नीतिमत्त्वाचे उरस्त्राण धारण करा

15  
शांतीच्या सुवार्तेने लाभलेली सिद्धता पायी चढवा

16  
आणि ह्या सर्वांबरोबरच जिच्या योगे त्या दुष्टाचे सगळे जळते बाण तुम्हांला विझवता येतील, ती विश्वासाची ढाल हाती घ्या व उभे राहा.

17  
तारणाचे शिरस्त्राण व आत्म्याची तलवार म्हणजे देवाचे वचन, ही घ्या.

18  
सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा, सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा, आणि ह्या कामी पूर्ण तत्परतेने व सर्व पवित्र जनांसाठी विनवणी करत जागृत राहा.

Ephesians 6 in Marathi

Ephesians 6 in English

प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे

प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे

4  
प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे; प्रीती हेवा करत नाही; प्रीती बढाई मारत नाही, फुगत नाही

5  
ती गैरशिस्त वागत नाही, स्वार्थ पाहत नाही, चिडत नाही, अपकार स्मरत नाही

6  
ती अनीतीत आनंद मानत नाही, तर सत्यासंबंधी आनंद मानते

7  
ती सर्वकाही सहन करते, सर्वकाही खरे मानण्यास सिद्ध असते, सर्वांची आशा धरते, सर्वांसंबंधाने धीर धरते.

8  
प्रीती कधी अंतर देत नाही; संदेश असले तरी ते संपतील. भाषा असल्या तरी त्या समाप्त होतील; आणि विद्या असली तरी ती संपेल.

9  
कारण आपल्याला केवळ अंशतः कळते, आणि अंशतः संदेश देता येतो

10  
पण जे पूर्ण ते येईल तेव्हा अपूर्णता नष्ट होईल.

11  
मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत; आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरकटपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत.

12  
कारण हल्ली आपल्याला आरशात अस्पष्ट असे दिसते; परंतु नंतर आपण साक्षात पाहू. आता मला कळते ते अपूर्ण आहे; पण नंतर, मला जसे पूर्णपणे ओळखण्यात आले आहे तसे, मी पूर्णपणे ओळखीन.

13  
सारांश, विश्वास, आशा, प्रीती ही तिन्ही टिकणारी आहेत; परंतु त्यांत प्रीती श्रेष्ठ आहे.

1 Corinthians 13 in Marathi

1 Corinthians 13 in English

आता आपली मुले मराठी मधील बालमित्रांसाठी पवित्र शास्त्र अ‍ॅपचा अनुभव घेऊ शकतात!

बालमित्रांसाठी बायबल अ‍ॅप

आज आमच्या भागीदार OneHope यांच्यासोबत एकत्रित रीत्या, आम्ही लहान मुलांसाठी बालमित्रांसाठी पवित्र शास्त्र अ‍ॅप मराठी मध्ये करतांना अत्यंत आनंद होत आहे. आता, पूर्वीपेक्षा जास्त मुलांना स्वतःच्या बायबलचा अनुभव घेण्याची संधी मिळाली आहे.

अ‍ॅपच्या सेटिंग्जमध्येच निरनिराळ्या भाषां बदलणे सोपे आहे:

  1. आपण आपला अ‍ॅप अलिकडेच रीलिझ झालेली आवृत्तीतअद्यतनित केला असल्याचे सुनिश्चित करा.
  2. अ‍ॅप उघडा भाषा सेटिंग्ज उघडण्यासाठी गियरचे चिन्ह टॅप करा (गियर चिन्ह).
  3. भाषा टॅप करा आणि आपणास पाहिजे असलेली भाषा निवडा.

ऑडिओ आता त्या भाषेत प्ले होईल आणि त्या भाषेत सर्व मजकूर देखील दिसेल!

कृपया आम्हाला ही चांगली बातमी साजरे करण्यात मदत करा!

फेसबुकफेसबुक वर सामायिक करा

ट्विटरट्विटर वर सामायिक करा

ईमेलईमेलद्वारे सामायिक करा


बालमित्रांसाठी बायबल अ‍ॅप येशू

बालमित्रांसाठी बायबल अ‍ॅप बद्दल

OneHope सह भागीदारीत विकसित, बालमित्रांसाठी पवित्र शास्त्र अ‍ॅप हे YouVersion, बायबल अॅप निर्माते आहेत. मुलांना स्वतः बायबलचा सर्व आनंददायी अनुभव देण्यासाठी बनविलेल्या, बालमित्रांसाठी पवित्र शास्त्र अ‍ॅप यापूर्वीच 39 दशलक्ष अॅपल, अँड्रॉइड आणि किंडल डिव्हाइसवर इंस्टॉल केले गेले आहे आणि ते नेहमीच विनामूल्य आहे. जगातील सर्व मुले आता 54 भाषांमध्ये मुलांसाठी बायबल अ‍ॅपचा आनंद घेत आहेत – आता मराठीत देखिल उपलब्ध!

App Store Google Play Amazon

क्रिसमस बायबल वस्तू

क्रिसमस बायबल वस्तू

हे बेथलेहेम एफ्राथा, यहूदाच्या हजारांमध्ये तुझी गणना अल्प आहे, तरी तुझ्यामधून एक जण निघेल, तो माझ्यासाठी इस्राएलाचा शास्ता होईल; त्याचा उद्भव प्राचीन काळापासून अनादि काळापासून आहे.

मीखा 5:2

ह्यास्तव प्रभू स्वत: तुम्हांला चिन्ह देत आहे; पाहा, कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मानुएल (आमच्यासन्निध देव) असे ठेवील.

यशया 7:14

असे विचार त्याच्या मनात घोळत असता पाहा, प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले, “योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तू मरीयेचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनमान करू नकोस, कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे. तिला पुत्र होईल, आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्यांच्या पापांपासून तारील.”

मत्तय 1:20-21

देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे.

योहान 3:16

कारण आमच्यासाठी बाळ जन्मला आहे, आम्हांला पुत्र दिला आहे; त्याच्या खांद्यांवर सत्ता राहील; त्याला “अद्भुत, मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपती” म्हणतील.

यशया 9:6

शब्द देही झाला व त्याने आमच्यामध्ये वस्ती केली, आणि आम्ही त्याचा गौरव पाहिला. तो पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचा गौरव असावा असा अनुग्रह व सत्य ह्यांनी परिपूर्ण होता.

योहान 1:14

परंतु काळाची पूर्णता झाली, तेव्हा देवाने आपल्या पुत्राला पाठवले; तो स्त्रीपासून जन्मलेला, नियमशास्त्राधीन जन्मलेला असा होता. ह्यात उद्देश हा होता की, जे नियमशास्त्राधीन होते त्यांना त्याने खंडणी भरून सोडवावे, आणि आपल्याला पुत्राचा हक्क मिळावा.

गलतीकरांस पत्र 4:4-5

तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, “भिऊ नका; कारण पाहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हांला सांगतो; ती ही की, तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे, तो ख्रिस्त प्रभू आहे.

लूक 2:10-11

इतक्यात स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय त्या देवदूताजवळ अकस्मात प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करत म्हणाले, “ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव, आणि पृथ्वीवर ज्यांच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यांत शांती.”

लूक 2:13-14

राजाचे हे सांगणे ऐकून ते निघाले आणि पाहा, जो तारा त्यांनी पूर्व दिशेस पाहिला होता तो, जेथे तो बालक होता, त्या जागेच्या वर जाऊन थांबेपर्यंत त्यांच्यापुढे चालला. तो तारा पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला; नंतर ते त्या घरात गेले तेव्हा तो बालक आपली आई मरीया हिच्याजवळ असलेला त्यांनी पाहिला व पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले. मग आपल्या द्रव्यांच्या थैल्या सोडून ‘सोने, ऊद व गंधरस’ ही ‘दाने’ त्याला अर्पण केली. मग हेरोदाकडे परत जाऊ नका, अशी स्वप्नात सूचना मिळाल्यामुळे ते दुसर्‍या मार्गाने आपल्या देशास निघून गेले.

मत्तय 2:9-12