Nu beschikbaar: Gebedsinspiratie!

Persoon bidt

Als je met God wilt praten, maar je weet niet wat je moet zeggen, dan helpt de Gebedsinspiratie je op weg.

Probeer de Gebedsinspiratie

Waar praat jij met God over?

In 2020 hebben we YouVersion Gebed uitgebracht. Een functie die is ontworpen om je te helpen eerlijke gesprekken met God te hebben, samen met anderen. Je kunt nu zelfs nog dieper gaan in je persoonlijke tijd met God met deze nieuwste YouVersion gebedsfunctie: de Gebedsinspiratie.

Door het ‘Onze Vader’ als een model te gebruiken geeft de Gebedsinspiratie je dagelijks aanwijzingen die je helpen om te reflecteren op Gods Woord, dichter tot Hem te naderen en met Hem te praten over dat wat je bezighoudt:

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen…”

EER GOD

Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één.

Deuteronomium 6:4

Lees dit gedeelte opnieuw en denk na over wat het betekent om persoonlijk gekend te zijn door de enige, ware God. Sta een paar minuten stil bij dit gedeelte en eer God met je tijd.

“Geef ons heden ons dagelijks brood…”

MIJN ZORGEN

En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Jakobus 1:5

Vertel God wat je nodig hebt. Overweeg dan om deze dingen toe te voegen aan je gebedslijst.

“Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel…”

GODS BESCHERMING

God, niets is onmogelijk voor U. Er is geen ziekte die U niet kunt genezen, geen kwaal die U niet kunt verhelpen en geen gevecht dat U niet kunt winnen. Daarom vraag ik U nu om me te beschermen en kracht te geven. Ik heb U nodig in mijn leven. Doe alstublieft wat alleen U kunt doen. In Jezus’ naam, amen.

De Gebedsinspiratie is
nu beschikbaar in de
YouVersion Bijbel App.

Probeer de Gebedsinspiratie

Een gebed voor christelijke leiders

Mensen die op rotsformatie staan en naar de zonsondergang kijken

Wie kan jij vandaag eren?

Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Here zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is.

1 Thessalonicenzen 5:12

Wie komt er in je op als je denkt aan een geestelijk leider die je leven positief heeft beïnvloed? Misschien is het een kerkleider. Misschien is het een mentor die je heeft geïnspireerd. Misschien is het een vriend of familielid die je geloof sterker heeft doen worden.

Hoe zou je leven eruit hebben gezien als zij er geen onderdeel van waren?

De afgelopen jaren waren uitdagend voor christelijke leiders over de hele wereld. Alles wat wij hebben meegemaakt, hebben zij ook meegemaakt, — maar ze hebben ook de lasten gedragen van mensen zoals wij.

Wat zou er gebeuren als miljoenen mensen van de wereldwijde YouVersion gemeenschap zouden bidden voor de mensen die ons hebben bemoedigd?

Laten we het ontdekken.

Laten we vandaag de mensen eren die ons belangeloos dienen door samen voor hen te bidden.

Een gebed voor christelijke leiders

God,

dank U voor het plaatsen van christelijke leiders in mijn leven die van U houden en om mij geven. Ik ben gevormd door hun wijsheid, mededogen, vriendelijkheid en onbaatzuchtige liefde.

Vandaag vraag ik U mij te laten zien hoe ik deze leiders kan zegenen, zoals zij mij gezegend hebben. Laat mijn dankbaarheid hen eraan herinneren dat ze gezien, gewaardeerd en gekend worden.

Bemoedig hen wanneer ze zich uitgeput voelen, en hernieuw hun kracht als ze overweldigd zijn. Geef rust aan degenen die het nodig hebben, en herinner hen aan Uw beloften. Zegen hun families, versterk hun bedieningen, en breid hun invloed uit — voor Uw glorie, en hun ten goede.

In Jezus’ naam,

amen.

Bewaar dit gebed

Openingszinnen voor een gesprek met God

Persoon bidt

Weet je niet zeker waar je voor kunt bidden?

Praten met God voelt niet altijd makkelijk, maar als we God beter willen leren kennen is het nodig om te weten hoe we eerlijk en nederig met Hem kunnen praten.

Hier zijn drie dingen die je kunnen bemoedigen, wanneer je in gebed naar God gaat. Kies een of twee punten uit die jou opvallen en gebruik ze om een gebed in YouVersion te maken.

1. Houd het eenvoudig.

God is niet geïnteresseerd of je woorden wel duur genoeg klinken — Hij wil gewoon tijd met je doorbrengen. Sommige van de beste gesprekken met God ontstaan wanneer je eenvoudigweg deelt waar je aan denkt en Hem dan de ruimte geeft om te reageren.

Stel vragen als:

God, wat moet ik doen aan … ?

God, wat denkt U van … ?

God, zou U … ?

God, waarom heeft U … ?

Maak een gebed

2. Wees oprecht.

God wordt niet boos op je voor je eerlijkheid, dus wees oprecht als je bidt. Onthoud, niets kan je scheiden van Gods liefde. Als je dus niet weet wat je moet zeggen, vertel God dat. Als je gefrustreerd bent over een situatie, zeg het. Hij wil dat je vrijmoedig en met vertrouwen bij Hem komt.

Praat met God over de zorgen die je nu hebt. Zeg dingen als:

Ik worstel met…

Ik heb hulp nodig met…

Ik begrijp niet waarom…

Ik ben gefrustreerd omdat…

Maak een gebed

3. Blijf komen.

Bidden kan in het begin wat vreemd aanvoelen, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Maak deze week van bidden een gewoonte, door elke dag minstens 5 minuten met God te praten.

Hier zijn wat openingszinnen:

Ik hoop op…

Ik ben dankbaar voor…

Ik ben enthousiast omdat…

Vandaag merkte ik dat…

Maak een gebed

Gebed voor leiding

Wat leidt jou?

Denk aan een beslissing die je onlangs nam. Misschien moest je kiezen wat je vandaag aan zou doen. Misschien was het een beslissing om al dan niet een nieuwe baan aan te nemen. Of misschien was het gewoon de keuze om “hallo” te zeggen tegen iemand die je niet goed kent. Een gemiddeld persoon neemt duizenden beslissingen per dag.

Hoewel al onze keuzes niet even zwaar wegen, draagt elke keuze die we maken bij aan de richting die ons leven neemt. Het goede nieuws is — we hoeven niet alleen te beslissen.

Gods Heilige Geest is bij iedereen die in Jezus gelooft en geeft hen de kracht om te leven op een manier die Hem eert. Dus denk eens na over een beslissing die je moet nemen en als je er klaar voor bent, vraag dan de Heilige Geest om je te leiden.


Gebed voor leiding

Heilige Geest,

U kent mijn hart. U begrijpt mijn diepste wensen en behoeften, en U kent al mijn bedoelingen. U kent mij beter dan ik mijzelf ken. Ik kan nergens heen om aan uw aanwezigheid te ontkomen, en ik kan niets voor U verbergen!

En daarom vraag ik U op dit moment, om mij uw goddelijke wijsheid en leiding te geven.

Ik weet niet altijd waar ik voor moet bidden. Mijn ziel is uitgeput en ik ben moe. Ik maak me vaak zorgen of ik wel de juiste beslissing neem, maar ik wil een leven leiden dat U eert.

Ook al heb ik het gevoel dat ik niet vooruit kan of niet kan zien wat er komt — U ziet mij. En U kent mij. Dus leid me alstublieft. Wijs mij de paden die naar een overvloedig leven leiden, en overtuig mij wanneer ik geneigd ben om van U af te dwalen.

Terwijl U mij leidt, herstel mij. Ik zal te allen tijde mijn hoop op U vestigen, want U weet alle dingen, en door U wordt mijn leven bijeengehouden. U bent mijn kracht in tijden van nood en U bent mijn redding geworden.

Houd me dus stevig vast, Heer, en leer me te wandelen op een manier die de roeping waardig is die U mij gegeven heeft. Leid mijn stappen terwijl U over mijn leven waakt, want ik wil U verheerlijken.

In Jezus’ naam,

Amen.

Dit gebed opslaan

9 gebeden om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen

Oranje

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:25

Als je jezelf ziet als een volgeling van Jezus, dan is de Heilige Geest altijd met je. Hij helpt je om een leven te leiden dat God eert en anderen bemoedigd. Maar al hebben we op elk moment de Geest ter beschikking, om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, vraagt dit dat we doelbewust elke dag tijd met God doorbrengen.

Als we Gods Geest toelaten om ons te overtuigen, uit te dagen en te veranderen, dan hervormt hij de manier waarop we denken en handelen.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Galaten 5:22-23

De “vruchten” van de Geest zijn verschillend en toch met elkaar verbonden; samen bewijzen ze dat we God toelaten om elk deel van ons leven te vormen.

De keuzes die je maakt weerspiegelen altijd door wat jij je hart laat leiden en sturen. Laten we nu de tijd nemen om Galaten 5:22-23 te lezen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien op welke gebieden van je leven je Hem nodig hebt voor verandering. Wanneer je er klaar voor bent, bid dan met ons de onderstaande gebeden.

Een gebed voor liefde

Vader God, dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet. Maak mij volmaakt in uw liefde door me te laten zien welke delen van mijn leven niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest. Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben, zodat ik deze dingen aan U kan overgeven en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaatst kunt geven. Hervorm mij in iemand die anderen liefheeft zoals U mij liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vreugde

God, dank U dat U mij voortdurend toegang geeft tot uw aanwezigheid. Omdat U altijd met mij bent kan ik constant echte vreugde ervaren. Hoewel de vreugde die U geeft niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, leef ik niet altijd een leven dat gekenmerkt wordt door vreugde. Te vaak laat ik mijn problemen bepalen hoe ik reageer, in plaats dat ik op U vertrouw. Vergeef me alstublieft! Vul me met uw vreugde en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest altijd vol hoop mag zijn. Help me om een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door onoverwinnelijke vreugde. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vrede

Vader God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Dus in plaats van uw Heilige Geest het zwijgen op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me om ruimte in mijn hart en hoofd te maken om de vrede te ervaren die U vrijelijk geeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor geduld

Heilige Geest, geef mij een zuiver hart dat het beste in anderen zoekt. Help me om aan iedereen empathie en medeleven te tonen, en dat ik dit doe met vriendelijkheid en respect. Wanneer mensen of omstandigheden niet voldoen aan mijn verwachtingen, geef me dan de kracht om genade en begrip te tonen. Help me om mijn situatie vanuit uw perspectief te zien, zodat ik altijd vreugdevol kan zijn en geduld kan tonen wanneer dit nodig is. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor vriendelijkheid

Dank U, God, dat U mij voortdurend uw standvastige liefde en genade laat zien. U bent zo goed! Heer, ik ben vaak snel boos, gekwetst of beledigd. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag. Het is door uw Geest dat ik vergeven ben en kracht krijg. Vandaag nodig ik U uit om mij te leiden en te sturen. Laat me zien hoe ik vriendelijkheid kan tonen aan anderen, zoals U vriendelijkheid aan mij hebt getoond. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor mildheid

Heilige Geest, er is nergens waar ik heen kan gaan om aan uw aanwezigheid te ontsnappen! U verlaat mij niet, want U bent te goed om mij te laten zoals U mij gevonden heeft. U leidt mij, U geeft mij raad en toont mij de wegen die naar het leven leiden. Maak me vandaag meer bewust van uw mildheid, zodat ik uw mildheid met anderen kan delen. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor zelfbeheersing

Heilige Geest, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn! Ik wil U niet teleurstellen op een manier die onwaardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. In plaats daarvan wil ik een gedisciplineerd, bedachtzaam leven leiden, omdat ik weet dat dit U eert. Dus als ik in de verleiding kom om toe te geven aan boosheid, egoïsme of trots, help mij dan om anderen als belangrijker dan mijzelf te beschouwen, en laat mij dit doen met nederigheid en genade. Ik geef de controle over mijn leven aan U. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor trouw

God, U maakt alle dingen mooi op hun juiste tijd. Niets is te moeilijk voor U om te volbrengen! U bent trouw in het nakomen van uw beloften. Maar zo vaak vergeet ik dit en raak ik ontmoedigd wanneer mijn situaties niet lijken te veranderen. Op die momenten is het gemakkelijk om te vergeten dat U nog niet klaar bent met werken. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag, door uw Heilige Geest. Wanneer ik moe begin te worden, help me dan herinneren dat U bij mij bent, dat U trouw bent, en dat U mij alles gegeven heeft wat ik nodig heb om vandaag een leven vol geloof te leiden. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor tederheid

Heilige Geest, help me om goed te letten op de manieren waarop U mij bij mijn naam roept en mij dichter bij U brengt. En terwijl U dat doet, laat mij dan zien hoe ik kan leven op een manier die waardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. Help me om niets te doen uit eigen belang, maar in plaats daarvan, laat me zien hoe ik anderen belangrijker kan vinden dan mijzelf. En in plaats van onmiddellijk de fouten te willen corrigeren die ik in andere mensen zie, help mij om mijn zorgen eerst naar U toe te brengen, zodat U mijn reactie kunt leiden. Laat de gesprekken die ik met anderen voer gevuld zijn met tederheid en respect, zodat niets in mijn leven de mensen ervan weerhoudt om U door mij heen te zien. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Hebben deze gebeden je bemoedigd en geïnspireerd? Voeg er een paar toe aan je YouVersion gebedslijst. Ga door om gedurende de week doelbewust tijd met God door te brengen in gebed en sta de Heilige Geest toe om de manier waarop je leeft te vormen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen