Gebed voor vrede

Open handen

Ken God, vind vrede

Stel je voor dat je een herder bent in het Bethlehem uit de eerste eeuw. Schapen omringen je, maar anderen doen dat niet vanwege je werk, je kleren, en je status.

Generaties lang heeft je familie gezegd: “God heeft beloofd dat het beter wordt.” Maar je begint je af te vragen: “Is dat echt waar?” En dan, op een nacht, verandert alles. Een engel verschijnt en vertelt je dat er een Verlosser is geboren.

Immanuël, “God met ons”, is gekomen.

Op een dag zal ditzelfde kind het gewicht van al onze overtredingen op zich nemen door te sterven aan een kruis. En vanwege zijn offer worden wij uitgenodigd om voor altijd en in alle omstandigheden in vrede te leven met God. Laten we nu dus Jezus danken voor zijn offer, en de vrede die we dankzij Hem hebben.

Gebed voor vrede

God,

Zelfs wanneer mijn leven chaotisch aanvoelt kan ik uw vrede ervaren door wat Jezus deed aan het kruis. Dank U dat U dit mogelijk heeft gemaakt door ons uw Zoon te sturen! Hij heeft voor ons een weg gemaakt zodat wij U kunnen kennen en ervaren.

Zelfs wanneer het leven onbeheersbaar aanvoelt, kan ik me vasthouden aan de waarheid dat uw vrede niet is gebaseerd op mijn gevoelens of omstandigheden — maar op uw karakter en trouw.

Wanneer ik me niet vredig voel, maak dan alstublieft uw aanwezigheid aan mij bekend. Herinner me eraan dat U de controle heeft. Geef me uw kracht en vertroosting wanneer de wereld onveilig voelt. Bescherm mijn hart en geest van het gewicht van mijn gevoelens en gedachten.

Laat me uw aanwezigheid voelen, en leven met het vertrouwen dat U altijd dichtbij bent. Laat mijn leven een voorbeeld zijn van uw vrede die alle verstand te boven gaat.

In Jezus’ naam, amen.

Bewaar gebed

Dank God voor zijn Woord

De Bijbel LEEFT

Laten we samen bidden

Elke keer dat je YouVersion opent, verbind je je met God door zijn Woord. En wanneer je de app opent, heb je toegang tot de Schrift in een taal die je begrijpt.

Bedenk eens wat een geschenk dat is.

Maar de Schrift is niet alleen beschikbaar in jouw taal — dankzij onze trouwe partners biedt YouVersion de Bijbel aan in meer dan 1.700 talen.

God raakt de harten aan van mensen die naar Hem op zoek zijn door zijn Woord, en Hij schept een wereldwijde gemeenschap waar de Schrift centraal staat.

En Hij is nog maar net begonnen.

Laten we, nu YouVersion de 500 miljoen installaties nadert, God danken dat Hij het voor ons mogelijk maakt om door zijn Woord tot Hem te naderen. Laten we God vragen om door te gaan met het veranderen van harten over de hele wereld door de Schrift. En laten we bidden voor de mensen in onze levens die God nog niet persoonlijk kennen.


Een vreugdevol gebed

God,

bedankt voor het samenbrengen van een gemeenschap van gelovigen door uw Woord. De Schrift heeft onze levens veranderd, onze harten en gedachten vernieuwd, en onze diepe behoefte naar U geopenbaard. Uw Woord is de reden dat de YouVersion-gemeenschap bestaat.

God, wij willen dat uw Woord zich blijft verspreiden over de wereld omdat het volmaakt en waar is. Uw Woord keert nooit leeg terug. Door de Schrift heeft U geopenbaard wat goed en wijs is. Uw Woord is vol van beloften die ons leiden en onze weg verlichten. Het geeft ons kennis, leidt ons, corrigeert ons en troost ons. Wij willen zien dat uw woorden onze wereld blijven veranderen.

Geef ons meer kansen om de Schrift met anderen te delen. Wanneer U ons deze kansen geeft, bereid dan alstublieft meer harten en zielen voor om U dieper te leren kennen.

Laat ons de mensen worden zoals U ons bedoeld heeft, zodat we U te allen tijde eer kunnen bewijzen. Wij zijn uw volk, en wij geven onszelf volledig aan U.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed

Nu beschikbaar: Gebedsinspiratie!

Persoon bidt

Als je met God wilt praten, maar je weet niet wat je moet zeggen, dan helpt de Gebedsinspiratie je op weg.

Probeer de Gebedsinspiratie

Waar praat jij met God over?

In 2020 hebben we YouVersion Gebed uitgebracht. Een functie die is ontworpen om je te helpen eerlijke gesprekken met God te hebben, samen met anderen. Je kunt nu zelfs nog dieper gaan in je persoonlijke tijd met God met deze nieuwste YouVersion gebedsfunctie: de Gebedsinspiratie.

Door het ‘Onze Vader’ als een model te gebruiken geeft de Gebedsinspiratie je dagelijks aanwijzingen die je helpen om te reflecteren op Gods Woord, dichter tot Hem te naderen en met Hem te praten over dat wat je bezighoudt:

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen…”

EER GOD

Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één.

Deuteronomium 6:4

Lees dit gedeelte opnieuw en denk na over wat het betekent om persoonlijk gekend te zijn door de enige, ware God. Sta een paar minuten stil bij dit gedeelte en eer God met je tijd.

“Geef ons heden ons dagelijks brood…”

MIJN ZORGEN

En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Jakobus 1:5

Vertel God wat je nodig hebt. Overweeg dan om deze dingen toe te voegen aan je gebedslijst.

“Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel…”

GODS BESCHERMING

God, niets is onmogelijk voor U. Er is geen ziekte die U niet kunt genezen, geen kwaal die U niet kunt verhelpen en geen gevecht dat U niet kunt winnen. Daarom vraag ik U nu om me te beschermen en kracht te geven. Ik heb U nodig in mijn leven. Doe alstublieft wat alleen U kunt doen. In Jezus’ naam, amen.

De Gebedsinspiratie is
nu beschikbaar in de
YouVersion Bijbel App.

Probeer de Gebedsinspiratie

Een gebed voor christelijke leiders

Mensen die op rotsformatie staan en naar de zonsondergang kijken

Wie kan jij vandaag eren?

Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Here zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is.

1 Thessalonicenzen 5:12

Wie komt er in je op als je denkt aan een geestelijk leider die je leven positief heeft beïnvloed? Misschien is het een kerkleider. Misschien is het een mentor die je heeft geïnspireerd. Misschien is het een vriend of familielid die je geloof sterker heeft doen worden.

Hoe zou je leven eruit hebben gezien als zij er geen onderdeel van waren?

De afgelopen jaren waren uitdagend voor christelijke leiders over de hele wereld. Alles wat wij hebben meegemaakt, hebben zij ook meegemaakt, — maar ze hebben ook de lasten gedragen van mensen zoals wij.

Wat zou er gebeuren als miljoenen mensen van de wereldwijde YouVersion gemeenschap zouden bidden voor de mensen die ons hebben bemoedigd?

Laten we het ontdekken.

Laten we vandaag de mensen eren die ons belangeloos dienen door samen voor hen te bidden.

Een gebed voor christelijke leiders

God,

dank U voor het plaatsen van christelijke leiders in mijn leven die van U houden en om mij geven. Ik ben gevormd door hun wijsheid, mededogen, vriendelijkheid en onbaatzuchtige liefde.

Vandaag vraag ik U mij te laten zien hoe ik deze leiders kan zegenen, zoals zij mij gezegend hebben. Laat mijn dankbaarheid hen eraan herinneren dat ze gezien, gewaardeerd en gekend worden.

Bemoedig hen wanneer ze zich uitgeput voelen, en hernieuw hun kracht als ze overweldigd zijn. Geef rust aan degenen die het nodig hebben, en herinner hen aan Uw beloften. Zegen hun families, versterk hun bedieningen, en breid hun invloed uit — voor Uw glorie, en hun ten goede.

In Jezus’ naam,

amen.

Bewaar dit gebed

Openingszinnen voor een gesprek met God

Persoon bidt

Weet je niet zeker waar je voor kunt bidden?

Praten met God voelt niet altijd makkelijk, maar als we God beter willen leren kennen is het nodig om te weten hoe we eerlijk en nederig met Hem kunnen praten.

Hier zijn drie dingen die je kunnen bemoedigen, wanneer je in gebed naar God gaat. Kies een of twee punten uit die jou opvallen en gebruik ze om een gebed in YouVersion te maken.

1. Houd het eenvoudig.

God is niet geïnteresseerd of je woorden wel duur genoeg klinken — Hij wil gewoon tijd met je doorbrengen. Sommige van de beste gesprekken met God ontstaan wanneer je eenvoudigweg deelt waar je aan denkt en Hem dan de ruimte geeft om te reageren.

Stel vragen als:

God, wat moet ik doen aan … ?

God, wat denkt U van … ?

God, zou U … ?

God, waarom heeft U … ?

Maak een gebed

2. Wees oprecht.

God wordt niet boos op je voor je eerlijkheid, dus wees oprecht als je bidt. Onthoud, niets kan je scheiden van Gods liefde. Als je dus niet weet wat je moet zeggen, vertel God dat. Als je gefrustreerd bent over een situatie, zeg het. Hij wil dat je vrijmoedig en met vertrouwen bij Hem komt.

Praat met God over de zorgen die je nu hebt. Zeg dingen als:

Ik worstel met…

Ik heb hulp nodig met…

Ik begrijp niet waarom…

Ik ben gefrustreerd omdat…

Maak een gebed

3. Blijf komen.

Bidden kan in het begin wat vreemd aanvoelen, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Maak deze week van bidden een gewoonte, door elke dag minstens 5 minuten met God te praten.

Hier zijn wat openingszinnen:

Ik hoop op…

Ik ben dankbaar voor…

Ik ben enthousiast omdat…

Vandaag merkte ik dat…

Maak een gebed