Hoe maak je van bidden een gewoonte? Doe dit:

Persoon bidt

Maak gebed onderdeel van je dagelijks leven.

Niets in je leven is té groot of té klein voor God om te handelen. Maar soms moeten we eraan herinnerd worden dat we op elk moment met Hem kunnen praten. Gebedsherinneringen zijn ideaal wanneer je daarvoor extra aanmoediging nodig hebt.

Tik op Meer, kies Meldingen en dan het Instellingen-icoon. Kies voor Pushmelding en tik op: “Herinner me om te bidden”. Hier kun je een tijd instellen om elke dag een herinnering te ontvangen.

Weet je niet zeker waarover te bidden? Begin hiermee:

Oceaan

Gebed voor vrede

God, dank U dat U voor ons zorgt. U kent de dingen die ons neerdrukken en ons bezorgd, onrustig of bang maken. Wilt U nu onze harten en gedachten bewaken met uw vrede.

Help ons om onze gedachten op U en uw Geest te richten. Dank U voor uw belofte om ons vrede en leven te brengen. Wij kunnen rusten … omdat U ons veilig houdt.

GebedspictogramBid


Bloemen

Gebed voor genezing

God, uw Woord zegt dat U mensen antwoordt die uw Naam aanroepen en U zult hen redden. Wij vragen U nu dat U diegenen wilt genezen die ziek en verwond zijn. En of uw genezing vandaag komt of pas over 10 jaar, wij zullen U blijven aanbidden, ook als we wachten op antwoorden.

GebedspictogramBid


Vijver in bos

Gebed voor eenheid

Jezus, dank U dat U de wereld overwonnen hebt. Daarom mogen wij één met U zijn. Help ons om al de manieren te zien waarop U werkt om ons heen. Trek ons dichter naar U toe en help ons om aandacht te hebben voor de belangen van anderen.

Wij willen dat uw Koninkrijk op aarde komt zoals het in de hemel is. Laat ons hetzelfde doel hebben, zodat niets de mensen die naar U zoeken, ervan weerhoudt om in U te geloven.

GebedspictogramBid


Stel gebedsherinneringen in

Waar brengen je gedachten je naartoe?

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Romeinen 12:2

Een gebed om je denken te vernieuwen

Here God, soms als ik naar de wereld om me heen kijk, voel ik me overweldigd door angst en slaan mijn gedachten op hol. Oh God, help me alsjeblieft. Ik heb U nodig om mijn manier van denken te veranderen.

Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten en Uw wegen zijn beter dan de mijne. U geeft hoop aan de hopelozen en kracht aan de zwakken. U alleen kunt mijn denken vernieuwen en mij aan mijn doel herinneren.

Help me vandaag elke gedachte gevangen te nemen terwijl ik U mijn zorgen kenbaar maak. Herinner me eraan dat U bij mij bent en dat U mij zult blijven onderwijzen en begeleiden.

Geef mij Uw raad terwijl ik over Uw Woord nadenk en help mij Uw waarheden op mijn leven toe te passen. Geef me de kracht die ik nodig heb om het goede te doen en help me om U boven alles na te jagen – altijd.

In Jezus’ naam, amen.

Bewaar gebed

Psalmen 91 – Wie schuilt bij God, de Allerhoogste

1  
Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.

2  
Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: ‘U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.’

3  
Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u.

4  
Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander.

5  
U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag.

6  
En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat.

7  
Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered.

8  
U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen.

9  
U, HERE, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen.

10  
Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven.

11  
Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

12  
Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.

13  
Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets.

14  
De HERE zegt: ‘Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van Mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert.

15  
Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.

16  
Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.’

Psalmen 91

Psalm 91 in English

Voor iedereen die zich alleen voelt, dit is voor jou…

Persoon loopt in de woestijn

Je bent niet alleen.

Op dit moment zijn velen van ons op zoek naar manieren om opnieuw verbinding te maken met vrienden en familie die we al een tijd niet hebben gezien.

Dit proces kost tijd, en het kan frustrerend lijken. Maar zelfs als we ons alleen en niet verbonden voelen, kunnen we verbinding met God zoeken door gebed, en Hem vragen ons te helpen weer in contact te komen met de mensen om ons heen.

God is altijd met ons, en Hij houdt ervan als we op zoek zijn naar eerlijke gesprekken met Hem.

Een gebed voor verbinding

God, voor velen van ons stond het afgelopen jaar in het teken van isolement. Ondanks de technologische vooruitgang zagen we relaties veranderen en uit elkaar groeien — en we betreurden het verlies.

Maar God, we weten dat U kunt herstellen wat gebroken is. U geeft om gemeenschap, en U hebt ons geschapen voor verbinding. En U hebt ons ook Uw Heilige Geest gegeven, Die begrijpt waar we doorheen gaan en Die namens ons bidt. Dus wanneer we ons alleen voelen, herinner ons er dan alstublieft aan dat U nabij bent — en dat U nog niet klaar bent met werken.

Herstel onze relaties en laat ons zien hoe we zinvolle connecties kunnen maken — zelfs als dat in het begin ongemakkelijk voelt.

Uiteindelijk willen we dat onze eenzaamheid ons dichter bij U brengt en bij de mensen waartoe U ons geroepen heeft om lief te hebben en te steunen. Dus neem ons isolement, onze verbroken verbinding, onze sociale bezorgdheid en onze angst — en verander het in iets moois dat de wereld dichter bij U en bij elkaar brengt.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed

5 gebeden voor geestelijke groei

Persoon bidt

Hoe ziet geestelijke groei eruit?

Gezonde relaties vergen inzet, goede gewoontes en samenzijn. Dus om geestelijk volwassen te worden is het belangrijk om elke dag tijd met God door te brengen.

Hieronder staan vijf gebeden die gericht zijn op verschillende manieren voor intimiteit met God. Terwijl je ze leest, kies dan één onderdeel om je deze week op te richten, en sta God toe om je in een nieuw persoon te veranderen door je manier van denken te veranderen.


Een gebed om ruimhartig te leven

God,

zonder U heb ik niets. Elk goede gave en elk volmaakt geschenk komt van U, maar soms zie ik dat wat U mij hebt gegeven als iets dat ik verdien. Soms kom ik in de verleiding mijn rijkdom, tijd en middelen te verzamelen in plaats van ze met anderen te delen. Uiteindelijk weet ik dat ik gezegend ben om ook tot zegen te zijn, dus help me alstublieft verstandig te beheren dat wat U mij heeft toevertrouwd. Verander me in iemand die ruimhartig leeft en geeft.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed voor rust

God,

in een wereld die het ‘altijd maar druk zijn’ verheerlijkt, is het zo gemakkelijk om mijn tijd te vullen met dingen die er niet toe doen. Als ik niet oppas, verdoof ik of raak ik opgebrand omdat ik niet genoeg ruimte vrijmaak om elke dag te rusten in uw aanwezigheid. Ik heb U nodig om de manier waarop ik denk en de manier waarop ik leef te veranderen. Ik heb U nodig om mij te helpen ruimte te maken voor rust. Help me om dagelijks naar U toe te komen. Ik wil gewoon bij U zijn.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om Gods Woord te lezen

God,

dank U dat U mij de paden hebt laten zien die naar het leven leiden. Ik ben zo dankbaar dat ik voor altijd vreugde kan ervaren in uw aanwezigheid! Help mij te leven op een manier die de roeping waartoe U mij geroepen hebt waardig is, door tijd in uw Woord door te brengen. Ik wil nooit vergeten dat het hebben van toegang tot de Schrift een geschenk is. Dus maak me alstublieft gretig om uw woorden te lezen. Maak mij uw wil bekend terwijl ik tijd doorbreng in uw aanwezigheid. Onderwijs mij in uw Woord, dat de waarheid is.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om te dienen

God,

U bent zo goed voor mij. En toen U uw enige Zoon opgaf om mij te redden, gaf U mij een voorbeeld van nederige gehoorzaamheid. Dank U dat U mij heeft laten zien hoe dienend leiderschap eruit zou moeten zien. In plaats van mijn eigen weg te zoeken, help mij de uwe te zoeken. Ik wil U dienen door anderen te dienen. Dus verander mijn hart en help me oprecht van anderen te houden. Vorm mij tot iemand die anderen hoger acht dan zichzelf.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om met God te spreken

God,

Soms heb ik niet het gevoel dat ik de woorden heb om te bidden. Ik weet niet altijd wat ik tegen U moet zeggen. Wat moet ik zeggen tegen iemand die in elk opzicht perfect is? Help me alstublieft om niet te vergeten dat U juist van mij wilt horen. Geef me het vertrouwen om met U te delen wat ik op mijn hart heb, maar help me dat met respect te doen. En laten deze eerlijke gesprekken mij alsjeblieft leiden tot een dieper gevoel van ontzag, verwondering en liefde voor U. Laat me zien hoe ik tegen U kan praten, en maak me dan enthousiast om het regelmatig te doen.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed