9 gebeden om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen

Oranje

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:25

Als je jezelf ziet als een volgeling van Jezus, dan is de Heilige Geest altijd met je. Hij helpt je om een leven te leiden dat God eert en anderen bemoedigd. Maar al hebben we op elk moment de Geest ter beschikking, om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, vraagt dit dat we doelbewust elke dag tijd met God doorbrengen.

Als we Gods Geest toelaten om ons te overtuigen, uit te dagen en te veranderen, dan hervormt hij de manier waarop we denken en handelen.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Galaten 5:22-23

De “vruchten” van de Geest zijn verschillend en toch met elkaar verbonden; samen bewijzen ze dat we God toelaten om elk deel van ons leven te vormen.

De keuzes die je maakt weerspiegelen altijd door wat jij je hart laat leiden en sturen. Laten we nu de tijd nemen om Galaten 5:22-23 te lezen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien op welke gebieden van je leven je Hem nodig hebt voor verandering. Wanneer je er klaar voor bent, bid dan met ons de onderstaande gebeden.

Een gebed voor liefde

Vader God, dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet. Maak mij volmaakt in uw liefde door me te laten zien welke delen van mijn leven niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest. Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben, zodat ik deze dingen aan U kan overgeven en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaatst kunt geven. Hervorm mij in iemand die anderen liefheeft zoals U mij liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vreugde

God, dank U dat U mij voortdurend toegang geeft tot uw aanwezigheid. Omdat U altijd met mij bent kan ik constant echte vreugde ervaren. Hoewel de vreugde die U geeft niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, leef ik niet altijd een leven dat gekenmerkt wordt door vreugde. Te vaak laat ik mijn problemen bepalen hoe ik reageer, in plaats dat ik op U vertrouw. Vergeef me alstublieft! Vul me met uw vreugde en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest altijd vol hoop mag zijn. Help me om een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door onoverwinnelijke vreugde. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vrede

Vader God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Dus in plaats van uw Heilige Geest het zwijgen op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me om ruimte in mijn hart en hoofd te maken om de vrede te ervaren die U vrijelijk geeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor geduld

Heilige Geest, geef mij een zuiver hart dat het beste in anderen zoekt. Help me om aan iedereen empathie en medeleven te tonen, en dat ik dit doe met vriendelijkheid en respect. Wanneer mensen of omstandigheden niet voldoen aan mijn verwachtingen, geef me dan de kracht om genade en begrip te tonen. Help me om mijn situatie vanuit uw perspectief te zien, zodat ik altijd vreugdevol kan zijn en geduld kan tonen wanneer dit nodig is. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor vriendelijkheid

Dank U, God, dat U mij voortdurend uw standvastige liefde en genade laat zien. U bent zo goed! Heer, ik ben vaak snel boos, gekwetst of beledigd. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag. Het is door uw Geest dat ik vergeven ben en kracht krijg. Vandaag nodig ik U uit om mij te leiden en te sturen. Laat me zien hoe ik vriendelijkheid kan tonen aan anderen, zoals U vriendelijkheid aan mij hebt getoond. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor mildheid

Heilige Geest, er is nergens waar ik heen kan gaan om aan uw aanwezigheid te ontsnappen! U verlaat mij niet, want U bent te goed om mij te laten zoals U mij gevonden heeft. U leidt mij, U geeft mij raad en toont mij de wegen die naar het leven leiden. Maak me vandaag meer bewust van uw mildheid, zodat ik uw mildheid met anderen kan delen. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor zelfbeheersing

Heilige Geest, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn! Ik wil U niet teleurstellen op een manier die onwaardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. In plaats daarvan wil ik een gedisciplineerd, bedachtzaam leven leiden, omdat ik weet dat dit U eert. Dus als ik in de verleiding kom om toe te geven aan boosheid, egoïsme of trots, help mij dan om anderen als belangrijker dan mijzelf te beschouwen, en laat mij dit doen met nederigheid en genade. Ik geef de controle over mijn leven aan U. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor trouw

God, U maakt alle dingen mooi op hun juiste tijd. Niets is te moeilijk voor U om te volbrengen! U bent trouw in het nakomen van uw beloften. Maar zo vaak vergeet ik dit en raak ik ontmoedigd wanneer mijn situaties niet lijken te veranderen. Op die momenten is het gemakkelijk om te vergeten dat U nog niet klaar bent met werken. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag, door uw Heilige Geest. Wanneer ik moe begin te worden, help me dan herinneren dat U bij mij bent, dat U trouw bent, en dat U mij alles gegeven heeft wat ik nodig heb om vandaag een leven vol geloof te leiden. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor tederheid

Heilige Geest, help me om goed te letten op de manieren waarop U mij bij mijn naam roept en mij dichter bij U brengt. En terwijl U dat doet, laat mij dan zien hoe ik kan leven op een manier die waardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. Help me om niets te doen uit eigen belang, maar in plaats daarvan, laat me zien hoe ik anderen belangrijker kan vinden dan mijzelf. En in plaats van onmiddellijk de fouten te willen corrigeren die ik in andere mensen zie, help mij om mijn zorgen eerst naar U toe te brengen, zodat U mijn reactie kunt leiden. Laat de gesprekken die ik met anderen voer gevuld zijn met tederheid en respect, zodat niets in mijn leven de mensen ervan weerhoudt om U door mij heen te zien. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Hebben deze gebeden je bemoedigd en geïnspireerd? Voeg er een paar toe aan je YouVersion gebedslijst. Ga door om gedurende de week doelbewust tijd met God door te brengen in gebed en sta de Heilige Geest toe om de manier waarop je leeft te vormen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe maak je van bidden een gewoonte? Doe dit:

Persoon bidt

Maak gebed onderdeel van je dagelijks leven.

Niets in je leven is té groot of té klein voor God om te handelen. Maar soms moeten we eraan herinnerd worden dat we op elk moment met Hem kunnen praten. Gebedsherinneringen zijn ideaal wanneer je daarvoor extra aanmoediging nodig hebt.

Tik op Meer, kies Meldingen en dan het Instellingen-icoon. Kies voor Pushmelding en tik op: “Herinner me om te bidden”. Hier kun je een tijd instellen om elke dag een herinnering te ontvangen.

Weet je niet zeker waarover te bidden? Begin hiermee:

Oceaan

Gebed voor vrede

God, dank U dat U voor ons zorgt. U kent de dingen die ons neerdrukken en ons bezorgd, onrustig of bang maken. Wilt U nu onze harten en gedachten bewaken met uw vrede.

Help ons om onze gedachten op U en uw Geest te richten. Dank U voor uw belofte om ons vrede en leven te brengen. Wij kunnen rusten … omdat U ons veilig houdt.

GebedspictogramBid


Bloemen

Gebed voor genezing

God, uw Woord zegt dat U mensen antwoordt die uw Naam aanroepen en U zult hen redden. Wij vragen U nu dat U diegenen wilt genezen die ziek en verwond zijn. En of uw genezing vandaag komt of pas over 10 jaar, wij zullen U blijven aanbidden, ook als we wachten op antwoorden.

GebedspictogramBid


Vijver in bos

Gebed voor eenheid

Jezus, dank U dat U de wereld overwonnen hebt. Daarom mogen wij één met U zijn. Help ons om al de manieren te zien waarop U werkt om ons heen. Trek ons dichter naar U toe en help ons om aandacht te hebben voor de belangen van anderen.

Wij willen dat uw Koninkrijk op aarde komt zoals het in de hemel is. Laat ons hetzelfde doel hebben, zodat niets de mensen die naar U zoeken, ervan weerhoudt om in U te geloven.

GebedspictogramBid


Stel gebedsherinneringen in

Waar brengen je gedachten je naartoe?

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Romeinen 12:2

Een gebed om je denken te vernieuwen

Here God, soms als ik naar de wereld om me heen kijk, voel ik me overweldigd door angst en slaan mijn gedachten op hol. Oh God, help me alsjeblieft. Ik heb U nodig om mijn manier van denken te veranderen.

Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten en Uw wegen zijn beter dan de mijne. U geeft hoop aan de hopelozen en kracht aan de zwakken. U alleen kunt mijn denken vernieuwen en mij aan mijn doel herinneren.

Help me vandaag elke gedachte gevangen te nemen terwijl ik U mijn zorgen kenbaar maak. Herinner me eraan dat U bij mij bent en dat U mij zult blijven onderwijzen en begeleiden.

Geef mij Uw raad terwijl ik over Uw Woord nadenk en help mij Uw waarheden op mijn leven toe te passen. Geef me de kracht die ik nodig heb om het goede te doen en help me om U boven alles na te jagen – altijd.

In Jezus’ naam, amen.

Bewaar gebed

Psalmen 91 – Wie schuilt bij God, de Allerhoogste

1  
Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.

2  
Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: ‘U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.’

3  
Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u.

4  
Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander.

5  
U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag.

6  
En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat.

7  
Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered.

8  
U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen.

9  
U, HERE, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen.

10  
Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven.

11  
Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

12  
Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.

13  
Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets.

14  
De HERE zegt: ‘Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van Mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert.

15  
Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.

16  
Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.’

Psalmen 91

Psalm 91 in English

Voor iedereen die zich alleen voelt, dit is voor jou…

Persoon loopt in de woestijn

Je bent niet alleen.

Op dit moment zijn velen van ons op zoek naar manieren om opnieuw verbinding te maken met vrienden en familie die we al een tijd niet hebben gezien.

Dit proces kost tijd, en het kan frustrerend lijken. Maar zelfs als we ons alleen en niet verbonden voelen, kunnen we verbinding met God zoeken door gebed, en Hem vragen ons te helpen weer in contact te komen met de mensen om ons heen.

God is altijd met ons, en Hij houdt ervan als we op zoek zijn naar eerlijke gesprekken met Hem.

Een gebed voor verbinding

God, voor velen van ons stond het afgelopen jaar in het teken van isolement. Ondanks de technologische vooruitgang zagen we relaties veranderen en uit elkaar groeien — en we betreurden het verlies.

Maar God, we weten dat U kunt herstellen wat gebroken is. U geeft om gemeenschap, en U hebt ons geschapen voor verbinding. En U hebt ons ook Uw Heilige Geest gegeven, Die begrijpt waar we doorheen gaan en Die namens ons bidt. Dus wanneer we ons alleen voelen, herinner ons er dan alstublieft aan dat U nabij bent — en dat U nog niet klaar bent met werken.

Herstel onze relaties en laat ons zien hoe we zinvolle connecties kunnen maken — zelfs als dat in het begin ongemakkelijk voelt.

Uiteindelijk willen we dat onze eenzaamheid ons dichter bij U brengt en bij de mensen waartoe U ons geroepen heeft om lief te hebben en te steunen. Dus neem ons isolement, onze verbroken verbinding, onze sociale bezorgdheid en onze angst — en verander het in iets moois dat de wereld dichter bij U en bij elkaar brengt.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed