9 gebeden om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen

Oranje

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:25

Als je jezelf ziet als een volgeling van Jezus, dan is de Heilige Geest altijd met je. Hij helpt je om een leven te leiden dat God eert en anderen bemoedigd. Maar al hebben we op elk moment de Geest ter beschikking, om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, vraagt dit dat we doelbewust elke dag tijd met God doorbrengen.

Als we Gods Geest toelaten om ons te overtuigen, uit te dagen en te veranderen, dan hervormt hij de manier waarop we denken en handelen.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Galaten 5:22-23

De “vruchten” van de Geest zijn verschillend en toch met elkaar verbonden; samen bewijzen ze dat we God toelaten om elk deel van ons leven te vormen.

De keuzes die je maakt weerspiegelen altijd door wat jij je hart laat leiden en sturen. Laten we nu de tijd nemen om Galaten 5:22-23 te lezen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien op welke gebieden van je leven je Hem nodig hebt voor verandering. Wanneer je er klaar voor bent, bid dan met ons de onderstaande gebeden.

Een gebed voor liefde

Vader God, dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet. Maak mij volmaakt in uw liefde door me te laten zien welke delen van mijn leven niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest. Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben, zodat ik deze dingen aan U kan overgeven en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaatst kunt geven. Hervorm mij in iemand die anderen liefheeft zoals U mij liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vreugde

God, dank U dat U mij voortdurend toegang geeft tot uw aanwezigheid. Omdat U altijd met mij bent kan ik constant echte vreugde ervaren. Hoewel de vreugde die U geeft niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, leef ik niet altijd een leven dat gekenmerkt wordt door vreugde. Te vaak laat ik mijn problemen bepalen hoe ik reageer, in plaats dat ik op U vertrouw. Vergeef me alstublieft! Vul me met uw vreugde en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest altijd vol hoop mag zijn. Help me om een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door onoverwinnelijke vreugde. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vrede

Vader God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Dus in plaats van uw Heilige Geest het zwijgen op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me om ruimte in mijn hart en hoofd te maken om de vrede te ervaren die U vrijelijk geeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor geduld

Heilige Geest, geef mij een zuiver hart dat het beste in anderen zoekt. Help me om aan iedereen empathie en medeleven te tonen, en dat ik dit doe met vriendelijkheid en respect. Wanneer mensen of omstandigheden niet voldoen aan mijn verwachtingen, geef me dan de kracht om genade en begrip te tonen. Help me om mijn situatie vanuit uw perspectief te zien, zodat ik altijd vreugdevol kan zijn en geduld kan tonen wanneer dit nodig is. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor vriendelijkheid

Dank U, God, dat U mij voortdurend uw standvastige liefde en genade laat zien. U bent zo goed! Heer, ik ben vaak snel boos, gekwetst of beledigd. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag. Het is door uw Geest dat ik vergeven ben en kracht krijg. Vandaag nodig ik U uit om mij te leiden en te sturen. Laat me zien hoe ik vriendelijkheid kan tonen aan anderen, zoals U vriendelijkheid aan mij hebt getoond. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor mildheid

Heilige Geest, er is nergens waar ik heen kan gaan om aan uw aanwezigheid te ontsnappen! U verlaat mij niet, want U bent te goed om mij te laten zoals U mij gevonden heeft. U leidt mij, U geeft mij raad en toont mij de wegen die naar het leven leiden. Maak me vandaag meer bewust van uw mildheid, zodat ik uw mildheid met anderen kan delen. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor zelfbeheersing

Heilige Geest, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn! Ik wil U niet teleurstellen op een manier die onwaardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. In plaats daarvan wil ik een gedisciplineerd, bedachtzaam leven leiden, omdat ik weet dat dit U eert. Dus als ik in de verleiding kom om toe te geven aan boosheid, egoïsme of trots, help mij dan om anderen als belangrijker dan mijzelf te beschouwen, en laat mij dit doen met nederigheid en genade. Ik geef de controle over mijn leven aan U. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor trouw

God, U maakt alle dingen mooi op hun juiste tijd. Niets is te moeilijk voor U om te volbrengen! U bent trouw in het nakomen van uw beloften. Maar zo vaak vergeet ik dit en raak ik ontmoedigd wanneer mijn situaties niet lijken te veranderen. Op die momenten is het gemakkelijk om te vergeten dat U nog niet klaar bent met werken. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag, door uw Heilige Geest. Wanneer ik moe begin te worden, help me dan herinneren dat U bij mij bent, dat U trouw bent, en dat U mij alles gegeven heeft wat ik nodig heb om vandaag een leven vol geloof te leiden. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor tederheid

Heilige Geest, help me om goed te letten op de manieren waarop U mij bij mijn naam roept en mij dichter bij U brengt. En terwijl U dat doet, laat mij dan zien hoe ik kan leven op een manier die waardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. Help me om niets te doen uit eigen belang, maar in plaats daarvan, laat me zien hoe ik anderen belangrijker kan vinden dan mijzelf. En in plaats van onmiddellijk de fouten te willen corrigeren die ik in andere mensen zie, help mij om mijn zorgen eerst naar U toe te brengen, zodat U mijn reactie kunt leiden. Laat de gesprekken die ik met anderen voer gevuld zijn met tederheid en respect, zodat niets in mijn leven de mensen ervan weerhoudt om U door mij heen te zien. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Hebben deze gebeden je bemoedigd en geïnspireerd? Voeg er een paar toe aan je YouVersion gebedslijst. Ga door om gedurende de week doelbewust tijd met God door te brengen in gebed en sta de Heilige Geest toe om de manier waarop je leeft te vormen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Afrikaans Indonesisch Duits Spaans Filipino (Tagalog) Frans Italiaans Portugees Roemeens Russisch Japans Chinees (Vereenvoudigd) Chinees (Traditioneel) Koreaans Pools Vietnamees