Wie is de Heilige Geest?

Duif

In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.

Genesis 1:1-2

Stel je eens voor, Gods Geest zweeft over de aarde. Alles is donker en zonder enige vorm, totdat God deze woorden uitademt: “Laat er licht zijn.” Plots veranderd alles. Licht doorkruist de duisternis, en wat eerst onzichtbaar was is nu duidelijk te zien. Dit is wat Gods Geest doet. Hij is altijd dichtbij, altijd in de buurt en brengt altijd licht aan dat wat eens gehuld was in duisternis.

Hij was bij Mozes om de Israëlieten door de woestijn te leiden. Hij was bij David om hem kracht te geven Goliath te verslaan. Hij was bij de profeet Jesaja en gaf hem de woorden om te spreken over Jezus’ komst. Hij was bij Jezus om Hem als Gods Zoon apart te zetten. En Gods Geest is nog steeds hier. Ook nu kan iedereen die in Jezus gelooft de diepe nabijheid van de Heilige Geest ervaren.

Maar wat betekent dit nu werkelijk? Hoe is het om de Heilige Geest te ervaren?

En Petrus zei tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 2:38

Overal in de Bijbel is er bewijs dat de Heilige Geest bepaalde mensen kracht gaf om deel te nemen aan zijn plannen en anderen te herinneren aan zijn doel. Maar Jezus’ zelfopofferende dood en wonderlijke opstanding veranderde alles. Voor het eerst in de geschiedenis kon iedereen die ervoor koos om in Jezus te geloven, zijn Heilige Geest ontvangen.

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.

Johannes 14:16-17

Het geschenk van de Heilige Geest is nog steeds beschikbaar voor een ieder die in Jezus gelooft. En met het ontvangen van dit geschenk geeft God ons de kracht om zo te leven dat het Hem eert en zijn karakter weerspiegelt. In feite, als we God vragen om dichter bij ons te komen, worden we meer bewust van zijn aanwezigheid en kracht in ons leven. Dit betekent dat zelfs in onze donkerste momenten, we eigenlijk nooit alleen zijn. De Heilige Geest is dichter bij jou dan je eigen adem.

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

Romeinen 8:26

Ongeacht je situatie of afkomst, als je bij Christus hoort, is de Heilige Geest altijd met je om je bij te staan en kracht te geven, en voor je te bidden. Hij weet wat je nodig hebt, want Hij begrijpt je.

En omdat God jou begrijpt, werkt Hij altijd voor jou, tot jouw welzijn en zijn glorie. Dit betekent niet dat je geen lijden moet doorstaan of moeilijkheden te verduren krijgt. Maar zelfs temidden van deze beproevingen zal God, door de kracht van zijn Heilige Geest, je steeds weer dichter naar Zichzelf toebrengen.

Zelfs als je op je zwakst bent is er niets dat God niet door jou heen kan doen als zijn Heilige Geest in jou leeft.

Ik zal u een nieuw hart geven — en nieuwe en goede verlangens — en een nieuwe geest in u planten. …Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.

Ezechiël 36:26-27

Je bent nooit ver van Gods aanwezigheid. Als je besluit Jezus te accepteren als de opgestane Zoon van God krijg je alle voordelen die daarmee samenhangen, inclusief de Heilige Geest die altijd bij je is.

Neem een moment en stel jezelf deze vragen:

  • Geloof ik dat Jezus God is?

  • Heb ik Jezus gevraagd om mijn leven te veranderen?

Als je beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan heb je toegang tot Gods Heilige Geest. Het hebben van toegang tot God en leven met God zijn compleet verschillende dingen.

Als we God gehoorzamen vanuit liefde tot Hem en we Jezus erkennen als Heer in onze levens dan staan we de Heilige Geest toe om in onze levens tot bloei te komen. Daarom vereist een leven dat vervuld is van de Geest, dat we elke dag doelbewust tijd met God doorbrengen.

Door doelbewust tijd met God te hebben ontdek je hoe je Hem en anderen lief kunt hebben, en hoe je discipelen kunt maken. Door Gods karakter te leren kennen kun je vertrouwd raken met de kracht, aanwezigheid en autoriteit van zijn Geest. En door de kracht van de Heilige Geest wordt je bewust hoe jouw handelen en keuzes je relatie met God en anderen beïnvloedt.

De Here is de Geest die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.

2 Korinthiërs 3:17-18

Uiteindelijk is de Heilige Geest beschikbaar voor iedereen die een volgeling van Christus wordt en Hij wil jou de kracht geven om te leven op een manier waardig aan de roeping die God je gegeven heeft.

Als je wilt ontdekken hoe je een leven kunt leiden dat vervuld is met de Geest, een leven dat God eert en anderen inspireert, lees dan eens Galaten 5:22-23. Als je er klaar voor bent bid dan voor de vrucht van de Geest in dit volgende blogbericht.

Bid voor de vrucht van de Geest

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Afrikaans Indonesisch Duits Spaans Filipino (Tagalog) Frans Italiaans Portugees Roemeens Russisch Japans Chinees (Vereenvoudigd) Chinees (Traditioneel) Koreaans Pools Vietnamees