Kim jest Duch Święty?

Gołębica

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Rodzaju 1:1-2

Wyobraź sobie Ducha Bożego unoszącego się nad powierzchnią ziemi. Wszystko jest ciemne i pozbawione formy, aż Bóg wypowiada słowa: „Niech stanie się światłość”. W jednej chwili wszystko się zmienia. Światło przenika ciemność, a to, co kiedyś było niewidoczne, jest teraz wyraźnie widoczne. To właśnie sprawia Duch Boży. On jest zawsze blisko, zawsze tuż obok, nieustannie ukazując to, co kiedyś było pogrążone w mroku.

Był tam z Mojżeszem, prowadząc Izraelitów przez pustynię. Był z Dawidem, dając mu siłę do pokonania Goliata. Był z prorokiem Izajaszem, przekazując mu słowa o przyjściu Jezusa. Był też z Jezusem, naznaczając Go jako Syna Bożego. I Duch Święty wciąż tu jest. Teraz każdy, kto wierzy w Jezusa, może doświadczyć obecności Ducha Świętego.

Ale co to właściwie znaczy? Jak wygląda doświadczanie obecności Ducha Świętego?

Opamiętajcie się — odpowiedział Piotr — i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar — Ducha Świętego

Dzieje Apostolskie 2:38

W całym Piśmie znajdujemy dowody na to, że Duch Święty uzdalniał niektórych ludzi, aby stali się częścią Jego planów i aby przypominali innym o tym, jaki jest Jego cel. Jednak ofiara Jezusa na krzyżu i Jego cudowne zmartwychwstanie wszystko zmieniły. Po raz pierwszy w historii, każdy, kto decyduje się uwierzyć w Jezusa, może otrzymać Ducha Świętego.

Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego Opiekuna, aby był z wami na wieki — Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani nie zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was.

Jana 14:16-17

Dar Ducha Świętego jest nadal dostępny dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Otrzymując ten dar, Bóg daje nam siłę do życia w sposób, który oddaje Mu cześć i odzwierciedla Jego charakter. Zasadniczo kiedy prosimy Boga, aby się do nas zbliżył, stajemy się bardziej świadomi obecności i mocy Boga w naszym życiu. Oznacza to, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia nigdy nie jesteśmy sami. Duch Święty jest ci bliższy niż twój własny oddech.

Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Rzymian 8:26

Bez względu na twoją sytuację życiową i pochodzenie, kiedy należysz do Chrystusa, Jego Duch Święty jest z tobą przez cały czas, wzmacniając cię i dodając sił oraz modląc się w twoim imieniu. On rozumie twoje potrzeby, ponieważ rozumie ciebie.

A ponieważ Bóg cię rozumie, zawsze działa w twoim imieniu dla twojego dobra i swojej chwały. Nie oznacza to, że nie spotkają cię cierpienia ani trudności. Jednak nawet pośród tych prób, Bóg, poprzez moc Ducha Świętego, będzie nadal przyciągał cię bliżej do siebie.

Nawet w chwilach twojej słabości, nie ma niczego, czego Bóg nie mógłby zrobić posługując się tobą, gdy zamieszkuje w tobie Jego Duch.

Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. …Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je.

Ezechiela 36:26-27

Nigdy nie jesteś daleko od Bożej obecności. Kiedy podejmujesz decyzję o przyjęciu Jezusa jako zmartwychwstałego Syna Bożego, otrzymujesz też wszystko, co się z tym wiąże – między innymi Ducha Świętego, który jest z tobą przez cały czas.

Poświęć więc chwilę na refleksję i zadaj sobie te pytania:

  • Czy wierzę, że Jezus jest Bogiem?

  • Czy proszę Jezusa, by zmienił moje życie?

Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi „tak”, to masz dostęp do Bożego Ducha Świętego. Jednak dostęp do Boga i przejście przez życie z Bogiem to dwie zupełnie różne rzeczy.

Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu z miłości do Niego i uznajemy Jezusa za Pana naszego życia, pozwalamy Duchowi Świętemu rozkwitać w naszym życiu. Dlatego właśnie życie przepełnione Duchem Świętym wymaga świadomego szukania Boga każdego dnia.

To dzięki intencjonalnemu spędzaniu czasu z Bogiem odkrywasz, jak Go kochać, kochać innych i jak czynić ich uczniami. To poprzez poznawanie Bożego charakteru odkrywasz moc, obecność i autorytet Jego Ducha. I dzięki mocy Ducha Świętego uświadamiasz sobie, w jaki sposób twoje działania i wybory wpływają na twoją relację z Bogiem i z innymi ludźmi.

Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę — tak, jak to sprawia Duch Pana.

2 Koryntian 3:17-18

Duch Święty jest dostępny dla każdego, kto staje się wyznawcą Chrystusa, a On chce uzdolnić cię do życia w sposób godny powołania, jakie Bóg wybrał dla ciebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić życie wypełnione Duchem – życie, które czci Boga i inspiruje innych – poświęć chwilę na przeczytanie Listu do Galacjan 5:22-23. Następnie, módl się o dary Ducha opisane w tym wpisie na blogu.

Módl się o owoce Ducha

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Ten wpis jest również dostępny w tych językach: angielski afrykanerski indonezyjski niemiecki hiszpański filipiński (tagalog) francuski włoski niderlandzki portugalski rumuński rosyjski japoński chiński (uproszczony) chiński (tradycyjny) koreański wietnamski