9 modlitw pomagających pielęgnować owoce Ducha Świętego

Pomarańcza

Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujemy.

Galacjan 5:25

Jeśli uważasz się za naśladowcę Jezusa, to Duch Święty jest zawsze przy tobie i zapewnia ci wszystko, co potrzebne do życia, które oddaje cześć Bogu i jest inspiracją dla innych. Jednak chociaż w każdej sytuacji mamy dostęp do Ducha Świętego, to życie w sposób przepełniony Duchem oznacza także celowe poszukiwanie Boga każdego dnia.

Gdy pozwalamy Duchowi, by ukazywał nam nasze błędy, stawiał nam wyzwania i nas przemieniał, On zmienia sposób w jaki myślmy i działamy.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa!

Galacjan 5:22-23

Owoce Ducha Świętego różnią się, ale są ze sobą powiązane. Razem pokazują, że pozwalamy Bogu kształtować każdą część naszego życia.

Wybory, których dokonujesz, zawsze zdradzają, czemu pozwalasz kierować swoim sercem i je prowadzić. Poświęć teraz chwilę na ponowne przeczytanie fragmentu Listu do Galacjan 5:22-23 i poproś Ducha Świętego, aby pokazał ci, które obszary wymagają przemiany Jego mocą. Gdy skończysz, pomódl się z nami tymi modlitwami.

Modlitwa o miłość

Boże Ojcze, dziękuję, że pokazałeś mi, czym jest prawdziwa miłość. Proszę, doskonal mnie w swojej miłości, ukazując, które części mojego życia nie są w zgodzie z tym, czego chce Duch Święty. Wskaż, gdzie jestem samolubny, dbający tylko o siebie i podatny na gniew, bym mógł oddać to Tobie i pozwolić Ci zastąpić te cechy Twoją bezinteresowną miłością. Przemień mnie w kogoś, kto kocha innych, tak jak Ty kochasz mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o radość

Boże, dziękuję ci, że zawsze mogę przebywać w Twojej obecności. Mogę doświadczać prawdziwej radości przez cały czas, bo zawsze jesteś ze mną. Nie zawsze żyję życiem pełnym radości, chociaż ta, którą dajesz, nie zależy od okoliczności, w których się znajduję. Zbyt często, zamiast ufać Tobie, pozwalam, aby moje problemy wpływały na moje reakcje. Proszę, wybacz mi! Napełnij mnie swoją radością i pokojem, aby dzięki mocy Twojego Ducha Świętego zawsze wypełniała mnie nadzieja. Pomóż mi żyć życiem wypełnionym radością, której nic nie może pokonać. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o pokój

Boże Ojcze, często przytłaczają mnie okoliczności, które są poza moją kontrolą i łatwo rozpraszam się rzeczami, które nie mają znaczenia. Proszę wybacz mi, że nie zawsze pokładam w Tobie ufność. Ty jednak wciąż jesteś ze mną, nawet w trudnych sytuacjach. Jesteś Twórcą pokoju i ilekroć się do Ciebie zbliżam, mogę przebywać w Twojej przepełnionej pokojem obecności. Zamiast więc zamykać się na Twojego Ducha Świętego, gdy odczuwam niepokój lub zniechęcenie, pomóż mi zrobić miejsce w moim sercu i umyśle na doświadczenie pokoju, którego hojnie udzielasz. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o cierpliwość

Duchu Święty, stwórz we mnie czyste serce, które szuka u innych tego, co najlepsze. Pomóż mi okazywać innym empatię i współczucie, czyniąc to z łagodnością i szacunkiem. Kiedy ludzie lub okoliczności nie spełniają moich oczekiwań, udziel mi łaski i zrozumienia. Pomóż mi widzieć okoliczności, w których się znajduję z Twojej perspektywy, abym mógł radować się w każdym czasie i okazywać cierpliwość gdy zajdzie potrzeba. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o uprzejmość

Boże, dziękuję Ci za nieustanne okazywanie mi swojej niezawodnej miłości i łaski. Jesteś tak dobry! Panie, często łatwo się denerwuję, czuję się zraniony lub urażony. Proszę, zmieniaj mój sposób myślenia i postępowania. To przez Twojego Ducha przychodzi wybaczenie i umocnienie. Proszę Cię, byś mnie prowadził, kierował mną i pokazywał jak okazywać życzliwość innym, tak jak Ty okazałeś ją mnie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o dobroć

Duchu Święty, nigdzie nie mogę się ukryć przed Twoją obecnością! Nie opuszczasz mnie, bo jesteś zbyt łaskawy, by zostawić mnie takim, jakim mnie znalazłeś. Prowadzisz mnie, doradzasz i pokazujesz mi ścieżki, które prowadzą ku życiu. Spraw dziś, bym był bardziej świadomy Twojej dobroci i mógł się dzięki temu dzielić nią z innymi. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o powściągliwość

Duchu Święty, niech słowa moich ust i myśli mojego serce będą Ci miłe! Nie chcę Cię zasmucać żyjąc w sposób niegodny powołania, które wlałeś w moje życie. Chcę żyć zdyscyplinowanym, rozważnym życiem, bo wiem, że to oddaje Ci cześć. Kiedy więc czuję pokusę, by ulec złości, egoizmowi lub dumie, pomóż mi uważać innych za lepszych od siebie i pozwól mi czynić to pokorą i pełnią łaski. Oddaję Ci kontrolę nad moim życiem. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o wierność

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie rzeczy są piękne we właściwym czasie. Nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne do osiągnięcia! Jesteś wierny w dotrzymywaniu swoich obietnic. Często jednak o tym zapominam i zniechęcam się, gdy okoliczności mojego życia wydają się nie zmieniać. W takich chwilach łatwo zapomnieć, że Ty cały czas działasz. Przez Twojego Ducha Świętego, zmieniaj proszę mój sposób myślenia i postępowania. Gdy ogarnia mnie zmęczenie, pomóż mi pamiętać, że jesteś ze mną, jesteś wierny i dałeś mi wszystko, czego potrzebuję, by żyć życiem pełnym wiary. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Modlitwa o łagodność

Duchu Święty, pomóż mi być uważnym na sposoby, na jakie wzywasz mnie po imieniu i przyciągasz mnie do siebie. Pokaż mi też, jak żyć w sposób godny powołania, które mi dałeś. Pomóż mi, abym nie kierował się egoistycznymi pobudkami i pokazuj mi, jak postrzegać innych jako lepszych od siebie. Niech zamiast od razu starać się poprawiać złe postępowanie innych, najpierw przychodzę z tym do Ciebie, abyś to Ty pokierował moją reakcją na ich postępowanie. Podczas rozmów z innymi napełniaj mnie łagodnością i szacunkiem do nich, aby nic w moim życiu nie przeszkodziło innym widzieć we mnie Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz na liście modlitw

Czy te modlitwy zachęciły cię lub zainspirowały? Dopisz je do twojej listy modlitw w YouVersion. Przez cały tydzień w sposób celowy zbliżaj się do Boga podczas modlitwy i pozwól Jego Duchowi Świętemu, by kształtował twoje życie.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Ten wpis jest również dostępny w tych językach: angielski afrykanerski indonezyjski niemiecki hiszpański filipiński (tagalog) francuski włoski niderlandzki portugalski rumuński rosyjski japoński chiński (uproszczony) chiński (tradycyjny) koreański wietnamski